2010. augusztus 22., vasárnap

Évközi huszadik hét – szombat

Kedves Elmélkedők!
A nyári szabadságok ideje alatt is azon vagyunk, hogy folyamatosan működjön szolgálatunk. Azonban előfordulhat, hogy egy-egy elmélkedést nem tudunk idejében felküldeni a listára, vagy több napi „adagot” küldünk egyszerre. Kérjük szíves megértéseteket és imáitokat a nyári hónapokban is.

Légy keresztény, ne csak annak mutasd magad!
2010. augusztus 21. Évközi huszadik hét – szombat
Szent X. Piusz pápa
 
P. José LaBoy Wallace LC

Mt 23, 1-12

Bevezető ima: Drága Uram! Hiszek benned, mert emberré lettél, hogy kinyilatkoztasd az Atya szeretetét, és hogy megmutasd követőidnek a helyes utat. Reményem van benned, mert megígérted, hogy az idők végezetéig velünk leszel. Szeretlek, mert a haláloddal életet adtál nekem.

Kérés: Uram! Add, hogy megerősödjek keresztény tudatomban és elkötelezettségemben!

1. Amiről prédikálsz, azt gyakorold! A világnak nagyobb szüksége van tanúkra, mint tanítókra. Könnyű másokat emlékeztetni, hogy mi a helyes, viszont sokkal nehezebb hiteles keresztény életet tanúsítani. Az egyik tartalmi, a másik pedig személyes példa. Amikor valaki igazat beszél, el kellene fogadnunk – még akkor is, ha az a személy nem azt az igazságot éli meg, amiről prédikál. Az igazság követése nem azon múlik, hogy mások egyaránt megélik-e. Ha olyan helyzetben találjuk magunkat, amelyben felelősséget vállalunk a prédikációnkért vagy a katekizmus tanításáért, akkor tiszta szívből annak a tantételnek kell megfelelnünk, amelyről prédikálunk, amelyet tanítunk – ami nem a miénk, hanem Istené.

2. Kereszténynek lenni. Antiochiai Szent Ignác a rómaiakhoz írt levelében azt írja, hogy ne csak kereszténynek hívjanak, de azzá is váljunk. „Csak kérjetek számomra lelki-testi erőt, hogy ne csak beszéljek, de úgy is tegyek; hogy ne csak kereszténynek hívjanak, de azzá is váljak. Mert ha azzá lettem, akkor lesz igazán krisztusi a nevem, akkor leszek igazán hívő.” A kereszténység nem abban áll, hogy felületesen vagy formálisan éljük meg hitünket, ahogy a farizeusok tették, hanem Isten szeretetében, addig a pillanatig, amikor személyes és nyilvános magatartásunkban is jelen lesz az ő szeretete. Viselkedésünkben el kellene kerülnünk azt, amit másokban helytelenítünk. Ahhoz, hogy igaz keresztények legyünk, törekednünk kell arra, hogy úgy gondolkodjunk, akarjunk, vágyakozzunk és szeressünk, ahogyan azt Jézus tette.

3. Alázatosnak lenni. Minden az alázat kérdése. Egyszer, clairvaux-i Szent Bernát összehasonlította a hólepte hegycsúcson élő hiú embert a hegy alatt elhelyezkedő völgyben élő szerény emberrel. Mivel kora tavasz volt, az olvadó hó, mely Isten kegyelme, nem a hiú ember felé fojt. Helyzete miatt a hiú ember (ugyanis azt hitte, hogy a magasság lévén Istennel van egy szinten), lehetetlenné tette magának, hogy kapjon Isten kegyelméből. Mivel a szerény ember a hegy alján volt, Isten kegyelme elárasztotta vízzel. Ezáltal bőséges gyümölcsöket termett. Csak az alázatos ember tud Istennel kapcsolatot teremteni és hagyni, hogy Isten csodákat tegyen az életében.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts, hogy megbecsüljem keresztény öntudatomat. Nem mindig elmélkedem mindarról, amit a keresztény lét jelent és magába foglal. Tudom azt, hogy igaz keresztényként élni senkinek sem megy természetesen. Ez csak a te világosságoddal és kegyelmeddel lehetséges. Adj kegyelmet, hogy még mélyebben elmélkedjek benned azért, hogy támaszt nyújts cselekedeteimben és tetteimben!

Elhatározás: Igaz keresztény életről szeretnék tanúskodni otthon, vagy a munkahelyen az elkövetkező napokban.

A pápa imaszándéka 2010. augusztus hónapra:
A munkanélküliek és hajléktalanok: Hogy a munkanélküliek és hajléktalanok és azok, akik súlyos szükséghelyzetben élnek, megértésre és befogadásra találjanak, és konkrét módon segítséget kapjanak nehézségeik leküzdésére.
Hátrányos megkülönböztetés, éhezés, kényszerkivándorlás áldozatai: Hogy az Egyház mindenki „otthona legyen, kész arra, hogy ajtót nyisson azoknak, akiket más országba való kivándorlásra kényszerít a faji és vallási megkülönböztetés, az éhség és a háborúk.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom