2010. augusztus 26., csütörtök

Évközi huszonegyedik hét- csütörtök

Komolyan venni a munkát
2010. augusztus 26. Évközi huszonegyedik hét- csütörtök

P. Richard Gill

Mt 25, 42-51
„Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok, mely napon jön el Uratok. Azt pedig értsétek meg, hogy ha tudná a házigazda, melyik őrváltáskor jön a tolvaj, ébren volna, és nem engedné betörni a házába. Legyetek tehát készen ti is, mert amelyik órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia. Mit gondolsz, ki az a megbízható és értelmes szolga, akit az Úr házanépe fölé állít, hogy adja ki nekik az ételt kellő időben? Boldog az a szolga, akit ura, amikor megérkezik, ebben a munkában talál. Bizony, mondom nektek: minden vagyona fölé rendeli őt. De ha az a gonosz szolga azt mondja szívében: „Késik jönni az én uram”, és elkezdi verni szolgatársait, eszik és iszik a részegekkel: megjön majd az ura annak a szolgának azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. Darabokra szabdalja őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás!”

Bevezető ima: Uram, Istenem, nyisd meg az elmém, hogy halljam szavadat, és a szívembe fogadjam. Hadd legyen számomra életet adó szó, lépteim biztos vezetője ma, és életem minden napján. Szavaidon elmélkedve engedd, hogy rátaláljak a biztos és biztonságos ösvényre, mely hozzád vezet, az örök életbe.

Kérés: Uram, segíts mindig ébernek lennem, és add, hogy mindig a mennyei haza legyen életem célja!

1. Napok és órák. Senki sem tudja közülünk, hogy meddig él. Jézus sem árulta el, hogy az emberi történelem meddig fog tartani, mielőtt újra eljön az Utolsó Ítéletre. Legyünk tisztában azzal, hogy mindenkor készen kell állnunk az Úrral való találkozásra, igaz módon kell cselekednünk, és tiszta lelkiismerettel kell élnünk. Úgy kell élnünk, mintha minden nap az utolsó volna, mintha az örök boldogságunk ennek a mai napnak a cselekedetein és döntésein múlna. Minden pillanat értékes, fontos Isten szemében, és az elsődleges feladatunk, hogy az üdvösség elnyerésén munkálkodjunk. Ez fontosabb, mint bármi más, amit ebben az életben tehetünk.

2. Igazi okosság.  A kitartó és állhatatos szolga, aki minden pillanatban a kötelességét teszi, az igazán okos ember. Isten azt kéri tőlünk, hogy hittel kövessük az Ő akaratát életünk minden napján. Ez a szentség és az Istennel való egység útja, nincs más módja, hogy Istenhez közelebb kerüljünk, csak ha szeretetből és hálából tesszük az Ő akaratát. Mai tetteim mennyire tükrözik az Isten akarata iránti szerető engedelmességet? Az Urat helyezem-e életem középpontjába, vagy száműztem Őt a perifériára, és csak időnként fordítok figyelmet arra, amit kér tőlem?

3. Hosszas késedelem. Gyakran tűnhet úgy, hogy az Úr távol van tőlünk, és nem vesz részt az életünkben. Úgy látszik, mintha nem is térne vissza egyhamar, ami oda vezethet, hogy sok mindentől összezavarodunk. Minden nap meg kell újítanunk a lelkünket Isten jelenlétében, hogy minden napunk örömet szerezzen neki, függetlenül attól, hogy meddig marad távol. Hitünk segítségével kell Őt felfedeznünk és megélnünk a jelenlétét, ami irányít minket egy életen át és segít meghoznunk a döntéseinket. Élő és cselekvő hittel kell minden nap hinnünk Istenben és az Ő jelenlétében.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, taníts engem igaz hittel imádkozni hozzád, és hinni életet adó Igéidben. Segíts nekem valóságosan hinni minden pillanatban, hogy örömödre legyek, megtegyem akaratodat és növekedjek a szentségben.

Elhatározás: Naponta meg akarom újítani hitemet, és gyakran fogok tudatos és buzgó hittel cselekedni.


Erdő Péter bíboros atya 2010. augusztusi imaszándéka:
Imádkozzunk népünkért, a hazánkban élő nemzetiségekért és a szomszéd népekért, hogy egymás iránti tisztelettel és szolidáris szeretettel dolgozzunk azért, hogy életünk az igazi értékek szerint alakuljon.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom