2010. augusztus 26., csütörtök

Évközi huszonegyedik hét- csütörtök

2010. augusztus 26. - Csütörtök

  Amikor  Jézus  a   világ  végéről  beszélt,   így  szólt   tanítványaihoz:
  Virrasszatok, mert nem tudhatjátok,  mely napon jön el  a ti Uratok!  Mert
  nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj,
  fenn virrasztana, és nem hagyná,  hogy betörjenek a házba. Legyetek  tehát
  ti is készen,  mert az  Emberfia abban  az órában  jön el,  amikor nem  is
  gondoljátok. Mit gondoltok? Ki a hű és okos szolga, akit gazdája háza népe
  fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet  adjon nekik? Boldog az a  szolga,
  akit hazatérő ura ebben a  munkában talál. Bizony, mondom nektek:  rábízza
  egész vagyonát. Ha  azonban az  a szolga  gonosz, és  azt mondja  magában:
  "Késik a gazdám!", aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt  eszik-iszik
  a részegeskedőkkel; s megjön  ennek a szolgának ura  azon a napon,  amikor
  nem várja, és  abban az  órában, amikor nem  is sejti,  - ura  kegyetlenül
  megbünteti,  és  a  képmutatók  sorsára  juttatja.  Ott  aztán  sírás   és
  fogcsikorgatás lesz.
  Mt 24,42-51

  Elmélkedés:

  Az okos és  a hűtlen szolga  példáját állítja szembe  egymással Jézus  mai
  beszédében. Az okos  szolga állandóan készenlétben  van, mert tudja,  hogy
  ura bármikor megérkezhet, a hűtlen  viszont elfeledkezik erről, s  már-már
  úgy viselkedik, mintha gazdája távollétében ő lenne az úr. A hűtlen szolga
  abban is hibázik, hogy úgy tesz, mintha tudná, mikor fog ura hazatérni.  A
  beszédet egyértelműen értelmezhetjük úgy, hogy Jézus az úr és mi vagyunk a
  szolgák, akik visszatérésére  várakozunk. Magatartásunk  kétféle lehet  ez
  idő alatt.  Vagy  éberen  és  felkészülten  várjuk  Jézus  érkezését  vagy
  megfeledkezünk ígéretéről,  amely  szerint  újra  eljön.  Ha  választanunk
  kellene, bizonyára  az okos  szolgákhoz hasonlítanánk  magunkat. De  vajon
  tényleg készen  állunk-e a  találkozásra? Valóban  felkészültünk rá,  hogy
  akár a mai napon is eljöhet Jézus? Egyszer tényleg be fog következni az  a
  pillanat, amikor eljön értünk. Legyünk éberek!
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:


  Ha megszűntél adni, megszűntél Szeretni,
  Ha megszűntél szeretni, megszűntél Növekedni,
  Ha megszűntél növekedni, megszűntél Tökéletesedni,
  Ha megszűntél tökéletesedni, megszűntél kibontakozni Istenben,
  Mert Szeretni annyi, mint Isten útjára lépni, Vele kapcsolatot találni.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom