2010. augusztus 23., hétfő

Évközi huszonegyedik hét – hétfő

Én vagyok testvérem őrzője?
2010. augusztus 23. Évközi huszonegyedik hét – hétfő

P. Richard Gill

Mt 23,13-22
„Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és akik be szeretnének menni, azokat sem hagyjátok bemenni. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bejártok tengert és szárazföldet, hogy egy megtérőt szerezzetek, s amikor megszereztétek, magatoknál kétszer inkább a gyehenna fiává teszitek. Jaj nektek, vak vezetők, akik azt mondjátok: ,,Ha valaki megesküszik a templomra, az semmi, de aki megesküszik a templom aranyára, az kötelez.” Ti ostobák és vakok! Mi a nagyobb, az arany, vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? És azt mondjátok: „Ha valaki az oltárra esküszik, az semmi, de aki a rajta levő ajándékra esküszik, az kötelez.” Ti vakok! Mi a nagyobb, az ajándék, vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Hiszen aki az oltárra esküszik, megesküszik az oltárra és mindenre, ami rajta van. S aki a templomra esküszik, megesküszik a templomra, és arra, aki benne lakik. Aki pedig az égre esküszik, Isten trónjára esküszik, és arra, aki azon ül.”

Bevezető ima: Uram, újra itt vagyok az imádságban előtted. Még ha nem is láthatlak, hittel tudom, hogy jelen vagy életemben. Remélek ígéretedben, hogy velem leszel. Szeretlek, és tudom, hogy te is szeretsz engem. Vedd ezt az imádságot szeretetem jeleként.

Kérés: Uram, engedd megértenem, hogy az igazi felebaráti szeretet azt jelenti, hogy mások lelkéért felelősséggel tartozom. Azt kívánod tőlem, hogy másokat is hozzád vezessek. Segíts teljes embernek lennem, úgy bensőmben, mint a külvilág felé.

1.Az álszentek nem állnak meg Isten előtt A farizeusok és írástudók híján vannak az egyenes és őszinte lelkiismeretnek, amivel Istennek örömet szerezhetünk. Hagynunk kell viselkedésünket, szavainkat és lelkiismeretünket megnyílni az Úr előtt és harmóniában lenni vele. A lelkiismeretünk az a titkos szentély, ahol kettesben vagyunk az Úrral, és a Szentlélek szól hozzánk a szívünk mélyén. Akkor sértjük meg lelkiismeretünket, ha azt tesszük, amiről tudjuk, hogy hamis, amikor megtagadjuk magunktól azt, ami üdvösségünk szempontjából a legfontosabb. A jó lelkiismeret a legfőbb jó, amit csak ebben az életben elérhetünk. Békét, nyugodt derűt ad nekünk és biztosítja, hogy a kegyelem állapotában maradjunk.

2. Felelősek vagyunk egymásért. Jézus nagyon szigorú azokkal, akik másokat tévútra vezetnek, különösen, ha olyanokról van szó, akiknek felelőssége másokat az üdvösség útjára tanítani és vezetni. Nagy bűn botrányt okozni és másokat az igazság ösvényétől eltéríteni. Erre sok példa van. Vannak, aki megbízást kaptak, hogy az Egyház nevében tanítsanak, de az egyház tanítását kiegészítik saját véleményükkel. Akadnak, akik rendezetlen életükkel hatnak a befolyásolható fiatalokra. Mindannyiunk üdvössége összekapcsolódik, segítünk egymásnak felépülni és segítjük egymást a Krisztushoz vezető úton. A többieknek joguk van ahhoz, hogy jó példát lássanak tőlünk, és igazat szóljunk.

3. Ne esküdjetek! Jézus óv minket az üres szavaktól, a túlzástól és attól, hogy Istenre, vagy az Ő oltárára esküdjünk. Azt kívánja, hogy szavaink őszinték legyenek, és éljünk olyan feddhetetlenül, hogy az mindenki számára példaértékű legyen. Ha tiszta a lelkiismeretünk és minden ügyünket Isten elé visszük, akkor szavaink valóban igazak lesznek, és arról tanúskodnak, ami a bensőnkben lakik. Milyen csodálatos dolog olyan emberekkel foglalkozni, aki egyszerűek és átláthatók, akiknek az arcáról olvasni lehet, mert sosem fordul elő velük, hogy fondorlatosak, számítók, hamisak, vagy kétszínűek.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, add kegyelmedet, hogy valóban szívem mélyéig őszinte legyek, amikor veled, vagy másokkal foglalkozom. Taníts meg arra, hogy ha a szavamat adom, azt szívemből tegyem.

Elhatározás: Lelkiismeret vizsgálatomban megkérdezem magamtól; valóban elég mélyre megyek ahhoz, hogy felismerjem Isten akaratát.

A pápa imaszándéka 2010. augusztus hónapra:
A munkanélküliek és hajléktalanok: Hogy a munkanélküliek és hajléktalanok és azok, akik súlyos szükséghelyzetben élnek, megértésre és befogadásra találjanak, és konkrét módon segítséget kapjanak nehézségeik leküzdésére.
Hátrányos megkülönböztetés, éhezés, kényszerkivándorlás áldozatai: Hogy az Egyház mindenki „otthona legyen, kész arra, hogy ajtót nyisson azoknak, akiket más országba való kivándorlásra kényszerít a faji és vallási megkülönböztetés, az éhség és a háborúk.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom