2010. augusztus 23., hétfő

Évközi huszonegyedik hét – hétfő

  2010. augusztus 23. - Hétfő

  Jézus  egyszer  így  korholta  a  farizeusokat:  Jaj,  nektek,   képmutató
  írástudók és farizeusok!  Elzárjátok a  mennyek országába  vezető utat  az
  emberek elől.  Ti magatok  nem  mentek be  oda,  és azokat  sem  engeditek
  odajutni, akik be szeretnének menni.  Jaj, nektek, képmutató írástudók  és
  farizeusok!  Tengert  és  szárazföldet  bejártok,  hogy  egyetlen  pogányt
  megtérítsetek, és ha megtért, a kárhozat fiává teszitek, kétszerte inkább,
  mint magatokat.  Jaj, nektek,  vak vezetők!  Azt mondjátok:  "Ha valaki  a
  templomra esküszik, az semmi; ha  azonban a templom aranyára esküszik,  az
  kötelez." Ti,  esztelenek  és vakok!  Hát  mi  nagyobb: az  arany  vagy  a
  templom, amely megszenteli az aranyat?  Továbbá azt mondjátok: "Ha  valaki
  az oltárra  esküszik, az  semmi, de  ha a  rajta lévő  áldozati  ajándékra
  esküszik, az kötelez." Ti, vakok! Hát mi nagyobb: az áldozati ajándék vagy
  az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltárra esküszik az
  esküszik az oltárra és mindarra, ami rajta van. Aki a templomra  esküszik,
  az esküszik  a  templomra és  arra,  aki ott  lakik.  Végül: aki  az  égre
  esküszik, az az Isten trónjára esküszik és arra, aki a trónon ül.
  Mt 23,13-22

  Elmélkedés:

  A mai evangéliumnak nem  csupán annyi a tanulsága,  hogy nem szabad  olyan
  farizeusokká válnunk, akik  másokat akadályozunk az  üdvösség felé  vezető
  úton, hanem pozitívan megfogalmazva  ugyanezt: hiteles tanúságtevőknek  és
  evangéliumhirdetőknek kell  lennünk.  Életünkben  fel  kell  ragyognia  az
  emberek számára,  hogy Krisztus  keresztjéből és  feltámadásából  merítünk
  erőt. Mindannyiunk  hivatása,  hogy  mindenkor hirdessük  Jézust  és  belé
  vetett hitünket, az  Ő örömét  és reményét sugározzuk  magunkból, hogy  jó
  tetteinket látva az emberek az Atya felé irányuljanak és a hit felébredjen
  bennük. Ez a tanúságtétel utat mutat majd másoknak az üdvösségre.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Urunk, irgalmas Isten,  adj nekünk alázatosságot,  reményt és erős  hitet!
  Add hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts  egymáshoz
  tiszta szeretetben  közelednünk,  mert  ez  minden  parancs  foglalata  és
  beteljesítése.
  Segíts, hogy a  békesség és az  egyetértés fiai lehessünk,  és így  méltók
  legyünk rá, hogy boldognak nevezzen minket szent Fiad!

  ______________________________
__

  Aktuális:
  Kedves Barátaim, akik naponta olvassátok az e-evangéliumot!
  Az új evangelizáció jegyében szeretnénk az e-mail-es evangéliumot szélesebb
  körben népszerűsíteni. Terveim szerint egy plakát segítségével legalább  a
  templomba  járók  figyelmét  fel  tudjuk  hívni  erre  a  lehetőségre.   A
  szeptemberi akció keretében Magyarország  1400 plébániájára 4400  plakátot
  küldök, hogy  minél többen  tudomást szerezzenek  a lista  létezéséről,  s
  arról, hogy ők is megkaphatják naponta az evangéliumot.
  Az evangelizációs akcióról  és annak  támogatási lehetőségéről  plébániánk
  honlapján olvashattok:
  http://zalalovo.plebania.hu/esemeny/_j_evangelizacio
  Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom