2010. augusztus 27., péntek

Évközi huszonegyedik hét – péntek

Készen álltok?
2010. augusztus 27. Évközi huszonegyedik hét – péntek

P. Richard Gill

Mt 25, 1-13
Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásaikat és kimentek a vőlegény elé. Öt közülük ostoba volt, öt pedig okos. Az ostobák ugyanis, amikor fölvették lámpásaikat, nem vettek magukhoz olajat. Az okosak viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek edényeikben. Mivel a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás támadt: „Itt a vőlegény, gyertek ki elébe!” Ekkor a szüzek mindnyájan fölkeltek és rendbe hozták lámpásaikat. Az ostobák ekkor így szóltak az okosakhoz: „Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásaink kialszanak.” Az okosak ezt válaszolták: „Nehogy ne legyen elég se nekünk, se nektek, menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak.” Amíg azok elmentek vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Az ajtót bezárták. Később megjött a többi szűz is. Azt mondták: „Uram, uram! Nyiss ki nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony, mondom nektek: nem ismerlek titeket.,, Legyetek tehát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát.”

Bevezető ima: Uram, Istenem, nyisd meg az elmém, hogy halljam szavadat, és a szívembe fogadjam. Hadd legyen számomra életet adó Ige, lépteim biztos vezetője ma, és életem minden napján. Szavaidon elmélkedve engedd, hogy rátaláljak a biztos és biztonságos ösvényre, mely hozzád vezet, az örök életbe.

Kérés: Uram, adj szívembe mély vágyakozást a mennyország felé!

1. Súlyos olajhiány. Az evangélium meghív bennünket arra, hogy mindig legyen olaj a lámpásunkban, tehát mindenkor legyünk készek az Úr eljövetelére. Olyan pillanatokban és olyan módon jelenik meg a nap folyamán, ahogyan nem is várjuk. A balga szüzek nem látták előre, hogy az Úr hogyan és miként jön el hozzájuk, és nem álltak készen. Gyakran ezernyi gondunk és dolgunk lefoglal minket és elmulasztjuk azt, ami igazán lényeges. Nem vesszük észre Krisztus jelenlétét a körülöttünk lévő emberekben, vagy életkörülményeinkben. Néha Krisztus bizonyos áldozat, vagy szenvedés formájában jön hozzánk, de mi nem ismerjük fel az Urat és elutasítjuk. Meg kell erősödnünk hitben és megfigyelnünk, hogyan látogathat meg minket Isten az életünkben.

2.Az ajtó bezárul. Az újszövetségben nagyon sok helyen figyelmeztet bennünket Jézus arra, hogy néhány ember nem üdvözül, saját döntései miatt. A legborzalmasabb dolog, ami csak történhet valakivel: hallani a Teremtő Isten szavát, aki megváltásunkért halt meg „Nem ismerlek!” Isten nagyon komolyan veszi döntéseinket, melyeket szabad akaratunkból hozunk. Sosem kényszerít bennünket. Sohasem kényszeríti ránk az akaratát. Ehelyett meghív bennünket, hogy szeretetből, szabadon válaszoljunk és engedelmeskedjünk egy olyan életet élve, melyre Ő tanított. Választanunk kell és állhatatosan megmaradnunk a kereszténység útján. Isten nem tud minket megmenteni a közreműködésünk nélkül.

3. Legyetek éberek! Szent Ágoston mondta: „Fordítsd figyelmedet az Isteni kegyelemre, mely elmúlik és nem tér vissza!” Minden nap a legkisebb dolgokban is érzékelnünk kell Isten jelenlétét és sohasem szabad elmulasztanunk a lehetőségét annak, hogy szolgáljuk, vagy szeressük Őt. Tettre kész hittel kell figyelnünk rá. Ha úgy vesszük, mintha Isten már a miénk lenne, vagy feltételezzük, hogy az üdvösséget már megkaptuk; elszalasztjuk annak a lehetőségét, hogy vele lehessünk.

Beszélgetés Krisztussal: Jézus, köszönöm neked, hogy ennyire világosan elmagyarázod, mennyire fontosak ez életünkben a döntéseink. Mennyire borzalmas lenne, ha a halál mellett döntenénk az örök élet helyett! Téged és a te útjaidat akarom választani. Segíts mindig ébernek lennem, és készen állni arra, hogy mindenben felismerjelek, és így képes legyek megtenni akaratodat.

Elhatározás: A mai napon éberen fogom keresni Jézus jelenlétét a többi emberben.


A pápa imaszándéka 2010. augusztus hónapra:
A munkanélküliek és hajléktalanok: Hogy a munkanélküliek és hajléktalanok és azok, akik súlyos szükséghelyzetben élnek, megértésre és befogadásra találjanak, és konkrét módon segítséget kapjanak nehézségeik leküzdésére.
Hátrányos megkülönböztetés, éhezés, kényszerkivándorlás áldozatai: Hogy az Egyház mindenki „otthona legyen, kész arra, hogy ajtót nyisson azoknak, akiket más országba való kivándorlásra kényszerít a faji és vallási megkülönböztetés, az éhség és a háborúk.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom