2010. augusztus 27., péntek

Évközi huszonegyedik hét – péntek

2010. augusztus 27. - Péntek

  Abban az időben Jézus a  következő példabeszédet mondta tanítványainak:  A
  mennyek országa  olyan, mint  az a  tíz szűz,  akik vették  lámpáikat,  és
  kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak.  A
  balgák fogták  a lámpásukat,  de  olajat nem  vittek magukkal;  az  okosak
  azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s  ők
  mind elálmosodtak  és  elaludtak.  Az éjszaka  közepén  egyszerre  kiáltás
  hangzott: ?Íme,  a vőlegény!  Menjetek eléje!?  Erre a  szüzek  mindnyájan
  fölébredtek, és  felszították lámpásaikat.  A balgák  kérték az  okosakat:
  ?Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!? Az okosak  ezt
  válaszolták: ?Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen.  Inkább
  menjetek el a kereskedőkhöz, és  vegyetek magatoknak!? Míg azok  vásárolni
  mentek, megérkezett a  vőlegény, és  akik készen voltak,  bementek vele  a
  menyegzőre; az ajtó pedig  bezárult. Később megérkezett  a többi szűz  is.
  Így szóltak:  ?Uram,  uram!  Nyiss  ajtót nekünk!?  De  ő  így  válaszolt:
  ?Bizony, mondom nektek,  nem ismerlek titeket!?  Virrasszatok tehát,  mert
  nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
  Mt 25,1-13

  Elmélkedés:

  A mai példabeszéd a később érkező vőlegényt várók magatartásáról szól.  Ez
  a tegnapinak  a női  változata.  Kevésbé az  éberség áll  a  középpontban,
  hiszen mind a tízen elalszanak,  hanem inkább az állandó készenlét.  Talán
  arra utal ez, hogy az üdvösség várása nagyon is gyakorlati dolog. Nem elég
  tehát  megvallanunk,  hogy  Krisztus   ?újra  eljön  dicsőségben?,   hanem
  állandóan készen kell állnunk a  vele való találkozásra. Ezt a  gyakorlati
  várást mutatja az  olaj, azaz  a jócselekedetek, amelyeket  a bölcsek  nem
  képesek átadni másoknak, bármennyire is sok van nekik. Az üdvösség  várása
  és elfogadása személyes felelősséggel kérdése. Sem más emberek, sem  Isten
  nem kényszerít bennünket. A mi  törekvésünkön és jótetteinket múlik,  hogy
  elnyerjük-e Istennek  ezt  a  végtelen  értékű,  é  mindenkinek  felkínált
  ajándékát.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:
  Ó, Krisztus,  Jó Pásztor,  aki  életedet adtad  a nyájért,  te  keresésére
  indultál a hegyeken és a dombokon elkószált juhnak, és megtaláltad. Miután
  megtaláltad, azokra a vállakra vetted, amelyek majd a keresztfát  viselik,
  és magaddal hordozva visszavezetted a menny életébe.
  Arra volt szükségünk,  hogy Te,  az Isten, felvedd  testünket és  meghalj,
  hogy nekünk életet adj. Veled együtt meghaltunk, hogy megigazuljunk. Veled
  együtt feltámadunk, veled együtt meg is dicsőülünk!
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom