2010. augusztus 27., péntek

Évközi huszonegyedik hét – szombat

Számadási kötelezettség
2010. augusztus 27. Évközi huszonegyedik hét – szombat
Szent Ágoston
P. Richard Gill

Mt 25, 14-30
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott, másik kettőt szerzett. Az pedig, aki csak egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét.
Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt: "Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta." Az úr így válaszolt: "Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!" Jött az is, aki két talentumot kapott, és így szólt: "Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik kettőt nyertem rajta." Az úr így válaszolt: "Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!" Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Így szólt: "Uram! Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked!" Válaszul az úr ezt mondta neki: "Te gonosz és lusta szolga! Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza! Vegyétek csak el tőle a talentumot és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van! Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék: és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van! Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!"

Bevezető ima: Uram, Istenem, nyisd meg az elmém, hogy halljam szavadat, és a szívembe fogadjam. Hadd legyen számomra életet adó szó, lépteim biztos vezetője ma, és életem minden napján. Szavaidon elmélkedve engedd, hogy rátaláljak a biztos és biztonságos ösvényre, mely hozzád vezet, az örök életbe.

Kérés: Taníts engem Uram, hogy mindaz, amit nekem adtál gyümölcsöt teremjen a te országodért.

1. Az Úr ajándékai. Az evangélium arra tanít bennünket, hogy Isten akarata szerint szétosztja közöttünk ajándékait, és mindannyiunkra küldetést bíz. Azt adja nekünk, amire szükségünk van annak érdekében, hogy gyümölcsöket teremjünk az Ő országáért. Elvárja tőlünk, hogy ajándékait szorgalmasan és felelősséggel használjuk. Nincs két egyforma ember és az Úr mindannyiunkkal személyesen, külön foglalkozik, amint egyéniségnek teremtett bennünket az Ő képére és hasonlatosságára. Isten előtt kell élnünk és őszintén felelnünk kell neki azáltal, hogy a tőle kapott talentumokat a lehető legjobban használjuk fel. Valóban legjobb tudásunk szerint használjuk fel mindazt, amit az Úr nekünk adott?  Vagy néhányat közülük elhanyagolunk, a többit pedig természetesnek vesszük? Lehetséges, hogy néhány talentumommal kapcsolatban a mulasztás bűnét követem el?

2. Az élet, mint küldetés. A szolgák, akik befektették a talentumaikat és elszámoltak vele, megértették életük célját és a rendelkezésre álló idő értelmét. A szolgák nagylelkűen bántak mindazzal, amit Isten rájuk bízott, gyümölcsöztették és jutalmul Istentől mélyebb bizalmat és nagyobb felelősséget kaptak. Mindannyian kapunk életünk során kis időre, különböző ajándékokat azért, hogy Istennek dicsőséget szerezzünk vele és a lelkek megmentését segítsük. Napról napra nekünk is azért kell dolgoznunk, hogy halljuk a szavakat: „Szép munka, jó és derék szolga vagy.”

3. A haszontalan szolga. Milyen gyakran bénít meg bennünket a félelem, vagy a tévesen értelmezett megfontoltság, hogy ne tegyünk semmit és magunkat próbáljuk menteni! Néha nem vesszük komolyan Isten ajándékait, vagy úgy érezzük, nagyon keveset kaptunk. Ez jó indok lehet arra, hogy ne tegyünk erőfeszítéseket, vagy csak nagyon keveset dolgozzunk Istenért. A körülményeket, vagy másokat okolunk, de tulajdonképpen mi magunk mulasztjuk el, hogy gyümölcsöt teremjünk Isten akarata szerint. Ő nem vár vissza öt talentumot attól az embertől, akinek csak egyet adott. Egynek is nagyon örült volna, de a lusta szolga bezárkózott önzésébe és restségébe. El kell döntenünk, hogy bölcsen fogjuk felhasználni a talentumainkat, így nagy fogást remélhetünk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, kérlek, add kegyelmedet és szeretetedet, hogy mindazzal, amit csak rám bíztál, szolgáljam országodat. Szeretnék egykor neked mindent úgy visszaadni, hogy ajándékaid valódi gyümölcsöket hoztak.

Elhatározás: Tervet készítek arra, hogyan fogok más lelkeket evangelizálni, és segíteni őket, hogy a szentség gyümölcseit teremjék.

Erdő Péter bíboros atya 2010. augusztusi imaszándéka:
Imádkozzunk népünkért, a hazánkban élő nemzetiségekért és a szomszéd népekért, hogy egymás iránti tisztelettel és szolidáris szeretettel dolgozzunk azért, hogy életünk az igazi értékek szerint alakuljon.
--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom