2010. augusztus 31., kedd

Évközi huszonkettedik hét – kedd

Krisztus otthon Kafarnaumban
2010. augusztus 31. Évközi huszonkettedik hét – kedd

P. Andrew Mulcahey

Lk 4,31-37
Azután lement Kafarnaumba, Galilea városába, és ott tanította őket szombaton. Csodálkoztak a tanításán, mert a beszéde hatalommal teljes volt. Volt a zsinagógában egy ember, akiben tisztátalan gonosz szellem lakott. Ez hangosan felkiáltott: "Hagyj békén! Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje." Jézus azonban megparancsolta neki: "Némulj el, és menj ki belőle!" Az ördög pedig középre dobta az embert, kiment belőle, és semmit sem ártott neki. Mindenkit félelem szállt meg, és egymás között így beszélgettek: "Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek?" És híre elterjedt a környék minden részében.

Bevezető ima: Uram, te jóakarattal tekintettél rám. Termékeny földet láttál meg szívemben és gazdag termés reményében ültetted bele Igédet. Nem szeretnék soha csalódást okozni neked hitetlenségemmel. Beleegyezem, hogy tanítványodként hivatásom teljessége felé vezetsz.

Könyörgés: Jézus Krisztus, add, hogy úgy sóvárogjak barátságod iránt, hogy minden bűnt eltüntessek életemből!

1. Nagy remények. Jézusnak nagy tervei voltak Kafarnaumban. Egy nagyváros a tó mellett, a tenger felé vezető úton, egy forgalmas város az utazók számára. Ideális hely volt az evangélium terjesztésére. Vajon akad-e majd olyan, akit érdekel az üzenete? Jézus itt telepedett le. Nyilvános szereplésének nagy része Kafarnaumban volt, és csodáinak több mint egyharmadával e város lakóit ajándékozta meg. Teljesen más volt, mint Názáret.
Krisztus azt várja tőlünk, hogy mi is megtaláljuk saját Kafarnaumunkat, ahol a legjobb apostolaivá válhatunk azáltal, hogy keressük azt a területet, ahol adottságainkat a legjobban használhatjuk, és azt a hallgatóságot, melynek legjobban tudjuk közvetíteni az evangéliumot. Ez több szeretetet követelhet tőlünk, de láthatjuk majd, ahogyan Krisztus igyekezetünket jelenlétével megáldja tanítása és gyógyítása által.

2. Egyszerű hit. Krisztus szombaton gyógyította meg a beteget Kafarnaumban, de Jeruzsálemmel ellentétben itt senki sem rótta meg ezért. Az embereknek itt egyszerűbb a hitük, kevesebbet törődnek a felszínes szabályokkal. "Itt prédikálhatok. Itt gyógyíthatok. Itt hathatok az emberekre." Krisztus otthon érzi magát, egy olyan helyen, ahol szívesen várják. Itt elhivatott emberekre talál: Péter, András, Jakab, János és Máté. Még a pogányok között is hitet talál: a százados, aki gyógyításért könyörög. Krisztus szereti ezt a várost. Azoktól, akik többet kaptak, többet is vár.

3. Felhívás a nagylelkűségre. Amint egy lélek nagylelkűséget mutat, Krisztus egy alkalmas pillanatban megmutatja neki hivatása teljességét. A kafarnaumiak hite által bátorítva Krisztus többet vár, éppen úgy, mint a gazdag ifjútól. Melyik hely lehetett volna alkalmasabb, mint a hittel teli Kafarnaum, hogy - mint később láthatjuk - Krisztus az egyik legnehezebb üzenetét elmondja a világnak, amennyiben a mennyből leszállt élő kenyérnek nevezi magát? Végül elhagyja a tömeget. "Ti is elhagytok engem?" Kafarnaum romjai a mai napig tanúsítják Krisztus figyelmeztető szavait: "És te, Kafarnaum! Talán az égig emelkedsz? Alászállsz majd az alvilágba! Mert ha a csodák, amelyek nálad történtek, Szodomában történtek volna, megmaradtak volna mind a mai napig. De mondom nektek: Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked." (Mt 11,23-24)

Beszélgetés Krisztussal: Uram, ismersz engem és környezetemet. Eléd helyezem a szívem, a családom, és a barátaim problémáit. Segíts nekem, hogy nyitott legyek akaratoddal szemben! Add, hogy soha ne forduljak el tőled és soha ne utasítsalak vissza! Ne hagyd, hogy elvakuljak saját ötleteimtől és véleményemtől! Segíts, hogy mindig a szemem előtt légy életem céljaként, olyan kincsként, melyért szívesen eladok bármit, ami az enyém.

Elhatározás: Újra komolyan veszem Krisztusnak egy nekem szóló kérését, melyet korábban hitem gyengesége miatt visszautasítottam.


A pápa imaszándéka 2010. augusztus hónapra:
A munkanélküliek és hajléktalanok: Hogy a munkanélküliek és hajléktalanok és azok, akik súlyos szükséghelyzetben élnek, megértésre és befogadásra találjanak, és konkrét módon segítséget kapjanak nehézségeik leküzdésére.
Hátrányos megkülönböztetés, éhezés, kényszerkivándorlás áldozatai: Hogy az Egyház mindenki „otthona legyen, kész arra, hogy ajtót nyisson azoknak, akiket más országba való kivándorlásra kényszerít a faji és vallási megkülönböztetés, az éhség és a háborúk.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom