2010. augusztus 31., kedd

Évközi huszonkettedik hét – kedd

2010. augusztus 31. - Kedd

  Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott
  tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma  volt.
  Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki  így
  kiáltozott: El innen! Mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy
  elveszíts minket? Tudom,  ki vagy: az  Isten Szentje. Jézus  ráparancsolt:
  Némulj el, és menj ki belőle! Erre  az ördög a földre sújtotta az  embert,
  és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta
  el  valamennyiüket,  és  egymás  közt  ezt  mondogatták:  Mi  ez?   Akkora
  hatalommal és erővel  parancsol a tisztátalan  lelkeknek, hogy kimennek  a
  megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken.
  Lk 4,31-37

  Elmélkedés:

  A tisztátalan lélek által  megszállt ember gyógyításának történetét  azzal
  vezeti  be  az  evangélista,  hogy   azért  hallgatták  az  emberek   nagy
  lelkesedéssel Jézust, mert  "szavának hatalma volt".  Jézus más  esetekben
  oly erővel érintette  meg az  embereket, hogy azok  képesek voltak  eddigi
  életüket teljesen megváltoztatni. Akiket  megszólított, hogy kövessék  őt,
  azonnal indultak.  Máskor nem  csupán  egyes személyeket,  hanem  hatalmas
  tömegeket volt képes megigézni a jézusi tanítás. Ellenfelei pedig  sokszor
  nem voltak  képesek ellentmondani  neki, amikor  vitákban akarták  próbára
  tenni.  Számos  esetben  olvashatunk  arról  is  az  evangéliumban,   hogy
  bármilyen cselekedet nélkül, egyszerű szavakkal tudott Jézus gyógyítani. A
  jézusi  szó  ereje  most  egy  emberből  kiűzi  a  gonosz  lelket,   újabb
  bizonyítékát adva annak, hogy még  ők sem képesen szembeszállni  Jézussal.
  Milyen hatást vált ki Jézus szava bennem, aki naponta hallgatom őt?
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:
  Örök Szentháromság, aki fényesség vagy,
  add, hogy lelkem részesedjék
  a te világosságodban!
  Te, aki tűz vagy,
  részesíts magaddal a tűzben,
  s ebben a tűzben egyesítsd akaratomat a tieddel.
  Te, aki bölcsesség vagy,
  add meg lelkemnek azt a bölcsességet,
  hogy fel tudja ismerni
  és meg tudja különböztetni a te igazságodat.
  Te, aki erő vagy, adj lelkemnek erőt;
  legyen annyira erős, hogy se a gonoszlélek,
  se teremtmény ne tudja megfosztani erősségétől.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom