2010. augusztus 29., vasárnap

Évközi huszonkettedik vasárnap

Jézus, az igényes vendég
2010. augusztus 29. Évközi huszonkettedik vasárnap
P. Matthew Green

Lk 14 1,7-140
Történt pedig, hogy Jézus szombaton az egyik vezető farizeus házába ment étkezni, és azok figyelték őt. A meghívottaknak pedig példabeszédet mondott, mert megfigyelte, hogy hogyan válogatják az első helyeket. Ezt mondta nekik: ,,Amikor lakodalomba hívnak, ne ülj az első helyre. Mert ha nálad előkelőbbet is meghívtak, odajön az, aki téged és őt is meghívta, és azt mondja neked: ,,Add át a helyedet!'' És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. Ha tehát meghívnak, menj, telepedj le az utolsó helyre. Akkor odajön majd az, aki meghívott, és ezt mondja neked: ,,Barátom! Menj följebb!'' Így tiszteletet ébresztesz az egész vendégsereg előtt. Mert aki magát fölmagasztalja, megalázzák, és aki magát megalázza, fölmagasztalják.'' Annak pedig, aki őt meghívta, ezt mondta: ,,Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne a barátaidat és testvéreidet hívd meg, se a rokonaidat és gazdag szomszédaidat, akik majd téged is meghívnak és viszonozzák neked. Amikor vendégséget rendezel, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Így boldog leszel, mert ők nem tudják azt viszonozni neked. De amikor az igazak feltámadnak, megkapod jutalmadat.

Bevezető ima: Uram, nyisd meg szívemet és értelmemet, hogy be tudjam fogadni szavaidat. Engedd, hogy még jobban megismerjem és megszeressem akaratodat az életemben. Hiszem, hogy mindig velem vagy, és bízom szeretetedben, ami vezet és erősít engem. Segíts, hogy téged szeresselek mindenekfelett.

Kérés: Segíts, minden bizodalmamat beléd helyeznem, hogy alázatosan rád bízzam egész életemet, és csakis olyan kincseket gyűjtsek, amiket a mennybe magammal vihetek!

1. Tárd ki az ajtókat Isten előtt! A mai evangélium azt mutatja be, amikor Jézus a farizeusok házában étkezik. Nyilvánvalóan azért hívták meg, hogy jobban megvizsgálhassák Őt és találjanak benne valami hibát. Jézussal épp úgy viselkedtek, ahogy mindazokkal, akik nem az ő csoportjukba tartoztak. Jézus az asztalterítéskor ad egy feladatot, amely a farizeusok büszkeségét teszi próbára. Meghívni Jézust az életünkbe nem más, mint magunkat kihívások elé állítani. Isten meg fogja jutalmazni nagylelkűségünket azzal, hogy megmutatja nekünk az utat egy nagyobb szentséghez – ami azt jelenti, hogy megmutatja nekünk gyengeségeinket és segít abban, hogy jobbak legyünk. Kereszténynek lenni nem egy kényelmes dolog. Készen kell állnunk arra, hogy felfedezzük magunkban, hogy mégsem vagyunk olyan szentek és jók, mint ahogy gondoltuk magunkról. Az alázat egy olyan alapvető erény, amelyre minden igaz kereszténynek szüksége van. Meg kell kérdeznünk magunktól, hogy mi valóban Istennek adjuk-e az első helyet az asztalunknál, és miként válaszolunk az Ő meghívására, melyben arra kér, hogy legyőzzük hibáinkat és minél szentebbek legyünk.

2. A leggyorsabb út felfelé a lefelé. Alázatosan élni nehéz, mert az emberi természet hajlamos önmagát a központba helyezni. Mindazonáltal Jézus mégis azt tanítja, hogy ez a boldogsághoz vezető út. Ha csak magunkat keressük és elismerést várunk mindazért, amit teszünk, akkor mindig csalódottak leszünk. Emellett a szűk látókörünk miatt mi nem tudhatjuk igazán, hogy mi a jó nekünk és Isten kegyelme nélkül nem vagyunk képesek szentté válni. Azok a jutalmak, amiket az emberektől várunk - megbecsülés, hatalom, elismerés- időben és mennyiségben is korlátozottak, nem elégítik ki a lelkünket. Istent elszomorítja, hogy ilyen dolgok után vágyódunk, ahelyett, hogy Őt keresnénk. Milyen gyakran okoz a büszkeségem problémát és boldogtalanságot? Isten csak akkor tudja teljesen betölteni a lelkünket, ha leereszkedünk a saját önzésünk által épített elefántcsonttoronyból.

3. Hagyjunk helyet a desszertnek! Ha alázatosak vagyunk, és mindig Isten akarjuk szolgálni a saját gazdagságunk helyett, és valóban neki adjuk az első helyet, akkor olyan helyet készít nekünk tervében, ami a legjobb számunkra. Amit Isten ad nekünk, az sokkal jobb, mint amit a világ kínálhat, mert Ő az örök életet és az örök boldogságot ajánlja nekünk. Bár nem tudjuk pontosan, hogy milyen lesz ott nekünk, de Jézus világosan elmondja, hogy ne ettől a világtól várjuk jutalmunkat. Ez néha azt vonzza maga után, hogy józanésszel felfoghatatlan dolgokat teszünk, de ha igazán hiszünk Istenben és az Ő szavaiban, akkor meg tudjuk valósítani ezeket a hétköznapjainkban. Ha a mai szentírási rész az életünk szimbóluma, akkor ez még csak az előétel: "Így érvényes az Írás szava: Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik".

Beszélgetés Krisztussal: Uram, add, hogy teljesen megbízzak benned. Ne engedd, hogy magamat szolgáljam, hanem segíts abban, hogy alázatosan szolgáljalak téged és minden mást rád bízzak. Tudom, hogy te vagy az Úr mindenekfelett, és megjutalmazol mindenkit, aki nagylelkűen szolgál téged.

Elhatározás: Ma gyakorolni fogom az alázatosságot azzal, hogy amikor csak tudom, másokat helyezek az első helyre: odafigyelek rájuk és nekik adom a választás lehetőségét minden helyzetben.

A pápa imaszándéka 2010. augusztus hónapra:
A munkanélküliek és hajléktalanok: Hogy a munkanélküliek és hajléktalanok és azok, akik súlyos szükséghelyzetben élnek, megértésre és befogadásra találjanak, és konkrét módon segítséget kapjanak nehézségeik leküzdésére.
Hátrányos megkülönböztetés, éhezés, kényszerkivándorlás áldozatai: Hogy az Egyház mindenki „otthona legyen, kész arra, hogy ajtót nyisson azoknak, akiket más országba való kivándorlásra kényszerít a faji és vallási megkülönböztetés, az éhség és a háborúk.


--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom