2010. augusztus 25., szerda

Huszadik évközi hét - szerda

  2010. augusztus 25. - Szerda

  Jézus egyszer így korholta a farizeusokat: Jaj nektek, képmutató írástudók
  és farizeusok!  Olyanok vagytok,  mint a  fehérre meszelt  sírok,  amelyek
  kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle
  undoksággal vannak tele. Így ti  is kívülről igaznak látszotok az  emberek
  előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal.
  Jaj nektek,  képmutató  írástudók  és farizeusok!  Sírboltokat  emeltek  a
  prófétáknak, feldíszítitek  az igazak  síremlékeit, és  kijelentitek:  "Ha
  atyáink napjaiban éltünk volna, nem  lettünk volna bűnrészesek a  próféták
  vérében." Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai
  vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek!
  Mt 23,27-32

  Elmélkedés:

  Jézus itt  fogalmazza  meg  a  legvilágosabban, hogy  mi  a  problémája  a
  farizeusok magatartásával.  Olyan embereknek  tartja őket,  akik  "igaznak
  látszanak az emberek  előtt, belül  azonban tele  vannak képmutatással  és
  gonoszsággal". Jézus ítéletét  nincs jogunk kétségbe  vonni, hiszen ő  jól
  tudta, hogy mi lakik az emberek szívében. Ezek szerint a farizeusok  "igaz
  volta" és vallásossága csak látszat, s ezzel nem az Isten kedvében akarnak
  járni, hanem csak az embereket akarják megtéveszteni.
  Beláthatjuk, hogy mi is könnyen eshetünk a látszatvallásosság bűnébe. Néha
  észre sem  vesszük,  ha  inkább  a  külsőségekre  figyelünk,  de  a  belső
  összeszedettség  teljesen   hiányzik.   A   közösségi   istentiszteleteken
  próbáljunk a lelki  felkészülésre és a  belső összeszedettségre  figyelni,
  külső cselekedeteink pedig lehetőleg ne térjenek el a megszokottól!
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Jóságos Istenem,  hálás szível  köszönöm Neked  mindazt, amivel  mindennap
  elhalmozol Jóságodból, köszönök mindent azok  helyett és nevében is,  akik
  ezt nem teszik meg.  Édes Jézusom, határtalan  Jóság! Milyen sokat  tettél
  azért, hogy az emberek  viszontszeressenek. Miként lehetséges mégis,  hogy
  sokan nem szeretnek  Téged? Szent kegyelmeddel  eltökélem, hogy  amennyire
  csak képes vagyok, szeretlek Téged mindenek fölött!
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom