2010. augusztus 24., kedd

Szent Bertalan apostol

Szent Bertalan hivatása
2010. augusztus 24. Évközi huszonegyedik hét – kedd
Szent Bertalan apostol
P. Daniel Polzer LC

Jn 1,45-51
Fülöp találkozott Natánaellel és elmondta neki: "Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták írnak, a názáreti Jézust, Józsefnek a fiát." "Jöhet valami jó Názáretből?" - kérdezte Natánael. "Gyere és győződjél meg róla!" - felelte Fülöp. Amikor Jézus meglátta Natánaelt, amint feléje tartott, ezt mondta róla: "Lám, egy igazi izraelita, akiben nincs semmi álnokság." Natánael megkérdezte tőle: "Honnét ismersz?" Jézus így válaszolt: "Mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak, a fügefa alatt voltál." Natánael erre felkiáltott: "Rabbi (azaz: Mester), te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!" Jézus ezt felelte neki: "Mivel megmondtam, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel. De nagyobb dolgokat is fogsz még látni." Majd hozzátette: "Bizony, bizony mondom nektek: Látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, s az Isten angyalai föl- s leszállnak az Emberfia fölött."

Bevezető ima: Uram, hiszek a te csodálatosan tündöklő dicsőségedben, még akkor is, ha éppen elrejtőzik szemeim elől. Hiszem, hogy örök boldogságod és békéd eljön ide a földi siralomvölgybe. Szeretlek, még akkor is, ha néha a szenvedésben nem vagyok képes észrevenni szeretetedet. Te vagy az én Istenem, te vagy az én mindenem.

Kérés: Uram, növeld beléd vetett bizalmamat!

1. A meghívás. Köztudott, hogy amikor Szent János Natánaelről beszél, akkor Szent Bertalan apostolra utal. Natánael, akárcsak mi, megkapja a hívást, hogy apostol legyen. Az ő esetében a hívás nem közvetlenül Jézustól jön, hanem egy közvetítő, által, aki nem más, mint Fülöp, és tanúsítja, hogy kicsoda Jézus. Először Natánael kétkedik, de nem teljesen elutasító, hanem elmegy, hogy találkozzon Jézussal. Krisztus sokunkat közvetítők által hív: egy barát, rokon, megszentelt életű, stb. Ennek ellenére lehetnek kétségeink, de mindaddig, amíg a szívünk nyitott, addig Jézus képes munkálkodni benne és közelebb vonni magához.

2. A hit megvallása. A Jézussal való találkozás eredménye a hitvallás: "Rabbi (azaz: Mester), te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!" Ebben már nincs kétség vagy szkepticizmus. A Krisztussal való találkozás egy tiszta és szilárd meggyőződést ad. Fülöp, a közvetítő, félreáll a képből és Natánaelnek közvetlen és erős személyes kapcsolata lesz Krisztussal. Natánael meggyőződött és apostollá válik. Még akkor is, ha közvetítőkön keresztül jutottunk el Jézushoz, a hitünket fokozatosan a saját, személyes Krisztus-élményeink fogják megalapozni.

3. Nagyobb dolgokat megélni. Natánael – Szent Bertalan – egy lett a tizenkét apostol közül. A hagyomány szerint Indiában és Örményországban hirdette az evangéliumot, ahol mártírhalált halt. Élve megnyúzták és lefejezték. Kétségtelen, hogy két dolog adott neki erőt és bátorságot ahhoz, hogy prédikáljon és mártírhalált haljon: az, hogy bepillantást nyert a hitbe, valamint a nagyobb dolgok felismerése. Az első egyszerű Krisztussal való találkozástól kezdve nagy szentté vált, aki életét a legmélyebb egységben élte Istennel.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, tudom, hogy néha szkeptikus vagyok, nem bízom abban, hogy át tudod alakítani életem. Oly sok egyszerű imával fordultam már hozzád; kérlek, segíts, hogy ezek a kis beszélgetések által, szilárd hitvallásra jussak és kitartó legyek az apostoli buzgóságban!

Elhatározás: A nap folyamán el fogom imádkozni a Hiszekegyet és megújítom a Krisztusba vetett hitemet.


Erdő Péter bíboros atya 2010. augusztusi imaszándéka:
Imádkozzunk népünkért, a hazánkban élő nemzetiségekért és a szomszéd népekért, hogy egymás iránti tisztelettel és szolidáris szeretettel dolgozzunk azért, hogy életünk az igazi értékek szerint alakuljon.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom