2010. augusztus 24., kedd

Szent Bertalan apostol

2010. augusztus 24. - Kedd, Szent Bertalan apostol

  Egy  alkalommal:   Fülöp  találkozott   Nátánáellel,  és   közölte   vele:
  "Megtaláltuk, akiről  Mózes törvénye  és a  próféták szólnak,  a  názáreti
  Jézust, József fiát." "Jöhet-e valami jó Názáretből" - kérdezte  Nátánáel.
  "Jöjj, nézd meg!" - felelte Fülöp.

  Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel  közeledik hozzá, így szólt:  "Nézzétek,
  ez egy  igaz izraelita!  Nincs benne  kétszínűség!" Nátánáel  megkérdezte:
  "Honnan ismersz engem?" Jézus így felelt: "Még mielőtt Fülöp hívott volna,
  láttalak a  fügefa alatt."  Nátánáel erre  elismerte: "Rabbi,  te vagy  az
  Isten Fia, te vagy Izrael Királya."  Jézus így szólt: "Azért hiszel,  mert
  azt mondtam:  Láttalak a  fügefa alatt.  Nagyobb dolgokat  is fogsz  látni
  ennél."  Majd  így  folytatta:  "Bizony,  bizony,  mondom  nektek:   látni
  fogjátok, hogy  megnyílik az  ég, és  Isten angyalai  fel-alá szállnak  az
  Emberfia felett."
  Jn 1,45-51

  Elmélkedés:

  Az evangéliumban szereplő Nátánáel most találkozik először Jézussal, de ez
  az első élmény is hitvallásra  készteti. Bizonyára a személyes  találkozás
  hatása ez, hiszen ez a zsidó férfi már sokat hallhatott Jézusról, de eddig
  még nem találkozott vele. Mi  is oly sokat hallunk Jézusról,  rendszeresen
  olvassuk életének történetét és tanítását,  de vajon mit ébreszt  bennünk,
  amikor személyesen találkozhatunk vele? Mit érzünk, amikor szentségimádást
  végzünk vagy  szentáldozáshoz  járulunk? Mit  érzünk,  amikor  megbocsátja
  bűneinket? Jézus jól ismer bennünket és ismeri életünket. Akkor is  tudja,
  mit csinálunk, amikor  mi nem  vesszük észre közelségét  és jelenlétét.  A
  vele való találkozások pedig megújítják elkötelezettségünket.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Jézusom, vezess engem a te utadon.
  Ne engedjem el soha a te kezedet.
  A Te kegyelmed éltessen engem.
  A Te szereteted lakjék bennem.
  A Te tisztaságod költözzék belém.
  Ne a test legyen a szemem előtt, hanem a lélek.
  Ne a jelen, hanem az örök élet.
  Ne csak másoknak, de magamnak is szívből megbocsássak.
  Mindig és mindenért, Neked hálát adni tudjak,
  és ha választanom kell kettőnk között Jézusom,
  mindig csak Te, Te és sohasem én legyek az első!
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom