2010. szeptember 12., vasárnap

Évközi 24. vasárnap

  2010. szeptember 12. - Évközi 24. vasárnap

  Abban az időben: A vámosok és  a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy  hallgassák
  őt. A farizeusok  és az írástudók  zúgolódtak emiatt, és  azt mondták:  Ez
  szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük.
  Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: Ha közületek  valakinek
  száz  juha   van,   és   egy   elvész  belőlük,   nem   hagyja-e   ott   a
  kilencvenkilencet, s  nem  megy-e az  elveszett  juh után,  amíg  meg  nem
  találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele,  összehívja
  barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: Örüljetek, mert  megtaláltam
  elveszett juhomat. Mondom nektek, éppen  így nagyobb öröm lesz a  mennyben
  egy megtérő bűnösön,  mint kilencvenkilenc igazon,  akinek nincs  szüksége
  megtérésre. Ha pedig  egy asszonynak  tíz drachmája van,  és elveszít  egy
  drachmát, nem  gyújt-e  világot, nem  sepri-e  ki a  házát,  nem  keresi-e
  gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg
  a szomszédasszonyokat, és  azt mondja: Örüljetek  velem, mert  megtaláltam
  elveszett drachmámat.  Mondom  nektek,  az Isten  angyalai  is  éppen  így
  örülnek majd egy megtérő bűnösnek.
  Lk 15,1-10

  Elmélkedés:

  Isten keres engem
  Sok évvel  ezelőtt,  emlékeim  szerint  még  első  lelkipásztori  helyemen
  történt, hogy a hittanórán éppen az elveszett bárány történetét  tanultuk.
  S mint máskor  is, egy  kis játékkal  próbáltuk beleélni  magunkat nem  az
  elveszett bárány, hanem  a kereső pásztor  helyzetébe. Akkoriban volt  egy
  kulcstartóm, amely egy plüss bárányka  volt. Levettem róla a kulcsokat,  s
  miközben az egyik gyermek kiment az osztályteremből, egy másik  elrejtette
  a báránykát.  Aztán kezdődhetett  is az  elveszett bárány  keresése.  Nagy
  mulatság volt a hittanosok számára.  A csoport egyik legjobb tanulója  egy
  kislány volt, akit szokásomnak megfelelően most is csak Eszternek nevezek.
  Ő csak úgy volt  hajlandó bárányt keresni, ha  én rejtem el azt  előzőleg.
  Beleegyeztem, de egy kis cselhez folyamodtam. Nem kerestem rejtekhelyet  a
  báránynak, hanem  amikor  Eszter visszajött  az  osztályba,  bátorításként
  barátságosan megveregettem  a  vállát, s  közben  pulóverének  kapucnijába
  csúsztattam a kis állatkát úgy, hogy ne vegye észre. A többi gyerek a  pad
  alatt feküdt  a nevetéstől,  Eszter  pedig a  háta közepén,  a  kapucniból
  kikandikáló báránnyal  megkezdte  az elveszett  bárány  keresését.  Sokáig
  kereste, mígnem kiesett,  s akkor mindjárt  észrevette. Eszter nem  maradt
  adósom. Egy  hét múlva,  amikor visszaértem  az iskolából  a plébániára  a
  hittanóra  után,  hiába  kerestem  a  kulcsaimat.  Kiforgattam  az  összes
  zsebemet, kipakoltam  a táskámat,  de bizony  nem találtam.  Akkor  vettem
  észre a templom mellett elbújó és engem figyelő gyerekeket. Eszter volt és
  a  testvére.   Eszter  nevetve   lóbálta  kezében   a  szünetben   elcsent
  kulcscsomót: ?Na, milyen keresni az elveszett bárányt??

  Szándékosan nem  akartam olyan  történetet elmesélni,  amikor például  egy
  kirándulás alkalmával egy gyerek vagy egy zarándoklaton egy felnőtt  ember
  veszett  el  hosszabb-rövidebb   időre,  mert  az   ilyen  esetek   nagyon
  megviselnek lelkileg és  még visszagondolni is  szörnyű rájuk. Ezért  csak
  egy  egyszerű  esetet   idéztem  fel,   amelynek  segítségével   bizonyára
  mindannyiunknak eszünkbe  jut,  amikor  valamit  elvesztettünk,  kitartóan
  kerestünk, s aztán boldogan találtunk meg. A mai evangéliumban Jézus  két,
  a hosszabb változatban három példát  mond, amelyek szintén erről  szólnak.
  Az elsőben egy pásztor keresi elveszett bárányát, a másodikban egy szegény
  asszony kutat  elveszett pénze  után, a  harmadik pedig  az elveszett  fiú
  története, akit tékozlóként  szoktunk emlegetni.  A keresés  izgalma és  a
  megtalálás öröme  egyaránt magával  ragad minket,  s könnyen  a  szereplők
  helyébe  képzeljük  magunkat.   De  ne  engedjük   át  magunkat  ennek   a
  gondolatnak, mert a példabeszédek  igazi mondanivalóját akkor értjük  meg,
  ha inkább az elveszett bárány vagy a pénzdarab helyébe képzeljük magunkat.
  A tékozló fiú esetében ez bizonyára könnyebb.

  A  példázatok  ugyanis  azt  szemléltetik,   hogy  az  ember  elszakad   a
  közösségtől, amelyhez tartozik, és bűnei eltávolítják Istentől, akit ez  a
  helyzet arra  indít,  hogy  irgalmasságában elinduljon  és  megkeresse  az
  elveszettet. Teszi ezt azért, hogy visszafogadja magához és  visszavezesse
  a közösségbe az eltévedt, bűnös embert.

  Mit jelent az  elveszettség érzése? Hogyan  vehetem észre, hogy  elveszett
  vagyok?  Amikor  kételkedni  kezdek   abban,  hogy  az  Egyház   közössége
  biztonságot nyújt számomra, amikor a  gyanakvás uralkodik el szívemben  az
  emberek iránti bizalom helyett, amikor elvesztem lelki szabadságomat, vagy
  amikor mindenkiben csak ellenséget látok, akkor ez mind annak a jele, hogy
  nem élek  békességben az  emberekkel. Amikor  megkérdőjelezem, hogy  Isten
  vagy bárki más szeret, amikor értelmetlennek  látom életem és nem látom  a
  végső célt, vagy amikor minden kilátástalannak tűnik számomra, akkor  ezek
  azt jelzik, hogy eltávolodtam Istentől. Az elveszett bárány, az  elveszett
  fiú szerepében  vagyok.  Az ilyen  nehéz  helyzetekben, a  lelki  sötétség
  pillanataiban mégis  megmarad számomra  annak vigasztaló  tudata, hogy  az
  irgalomban gazdag Isten nem  feledkezik meg rólam,  s már elindult  felém,
  engem keres, s  biztosan meg fog  találni. A megtalálás  ne csak  Istennek
  jelentsen örömöt, hanem örvendezzek én is, hogy újra visszakerültem a vele
  való szeretetközösségbe!
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Uram, Jézus, nyisd meg szívemet az elveszett bárány reményére, hogy minden
  eltévedésem és bűnöm ellenére te keresel engem, s nem engeded, hogy örökre
  elvesszek. Add szívembe a megtalált  bárány örömét, aki újra  biztonságban
  érezhetem magam a te  közeledben! Add, hogy  őszintén megbánjam bűneim  és
  megtapasztaljam a te végtelen irgalmadat!
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom