2010. szeptember 9., csütörtök

Évközi huszonharmadik hét – csütörtök

  2010. szeptember 9. - Csütörtök

  Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: Nektek, akik  hallgattok
  engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
  gyűlölnek titeket.  Azokra, akik  átkoznak titeket,  mondjatok áldást,  és
  imádkozzatok rágalmazóitokért.  Ha arcul  üt valaki,  tartsd oda  a  másik
  arcodat  is.  Annak,  aki  elveszi  köntösödet,  add  oda  a  ruhádat  is.
  Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd
  vissza. Úgy bánjatok  az emberekkel,  ahogy szeretnétek,  hogy veletek  is
  bánjanak. Mert  ha  csak azokat  szeretitek,  akik titeket  is  szeretnek,
  milyen jutalmat  várhattok  érte  Istentől? Hisz  a  bűnösök  is  szeretik
  azokat, akik őket szeretik. Ha csak  azokkal tesztek jót, akik veletek  is
  jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is  megteszik.
  Ha  csak  a  visszafizetés   reményében  adtok  kölcsönt,  milyen   hálára
  számíthattok? A  bűnösök is  kölcsönöznek a  bűnösöknek, hogy  ugyanannyit
  kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok
  kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok, így nagy jutalomban részesültök,
  és fiai lesztek  a Magasságbelinek, hisz  ő is jóságos  a hálátlanok és  a
  gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok,  amint Atyátok is irgalmas.  Ne
  mondjatok ítéletet senki  fölött, s  akkor fölöttetek  sem ítélkeznek.  Ne
  ítéljetek el senkit, s akkor titeket  sem ítélnek el. Bocsássatok meg,  és
  nektek is  megbocsátanak. Adjatok,  és  akkor ti  is kaptok.  Jó,  tömött,
  megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel
  ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.
  Lk 6,27-38

  Elmélkedés:

  Az ellenségeskedő magatartás megtapasztalásakor  vagy az üldözések  idején
  az  ember  természetes,  ösztönös  magatartása  az  szokott  lenni,   hogy
  visszavág a támadásokért  vagy legalábbis önvédelmet  gyakorol. A  legtöbb
  ember ezt elégségesnek  tartja, s nem  is gondol arra,  hogy más módon  is
  lehet viszonyulni a támadásokhoz. Az ellenségszeretetről szóló  paranccsal
  Jézus  leendő   tanítványait  igyekszik   felkészíteni  az   őmiatta   ért
  támadásokra,  azt  ajánlva  nekik,   hogy  ne  támadjanak  vissza,   hanem
  szeretettel viszonozzanak  minden  ellenségeskedést.  Jézus  pontosan  ezt
  teszi, amikor halálra ítélik és bántalmazzák keresztútján. Nem vág  vissza
  kínzóinak, hanem  eltűri, hogy  keresztre szegezzék.  Utolsó perceiben  is
  képes imádkozni  azokért, akik  halálát  okozzák, ezzel  bizonyítva,  hogy
  megvalósítható a tökéletes szeretet.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Légy áldott, ó, kegyelemmel teljes Szűz!
  Fogadj el minket, amilyenek vagyunk, itt melletted.
  Fogadj el minket! Tekints a szívünkbe!
  Fogadd el gondjainkat és reményeinket!
  Segíts nekünk Te, kegyelemmel teljes, hogy kitartsunk a kegyelemben, és ha
  szükséges lenne,  visszatérjünk  az élő  Isten  kegyelmébe, ami  az  ember
  legnagyobb és természetfeletti jósága.
  II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom