2010. szeptember 6., hétfő

Évközi huszonharmadik hét – hétfő

Tégy jót, mindig és mindenhol!
2010. szeptember 6. Évközi huszonharmadik héthétfő

P. Patrick Butler LC

Lk 6; 6-11
Jézus az egyik szombaton elment a kafarnaumi zsinagógába, és tanítani kezdett. Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton; hogy aztán okot találjanak a vádaskodásra. Ő azonban ismerte gondolataikat. Megszólította tehát a béna kezű embert: "Kelj fel, és állj ide a középre!" Az felkelt és odaállt. Jézus akkor hozzájuk fordult: "Kérdem tőletek: Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy pusztulni hagyni?" Végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: "Nyújtsd ki a kezedet!" Az megtette, és meggyógyult a keze. Erre esztelen harag szállta meg őket, és arról kezdtek tanakodni, hogy mit tegyenek Jézussal.

Bevezető ima: Életadó szavakkal tanítasz bennünket, Uram. Üzeneted ma is szól hozzám. Segíts megtalálnom azt a személyes üzenetet, amit nekem szántál. Igyekszem nyitott lenni a Szentlélek felé, hogy átformáljon engem ebben az elmélkedésben. Látva, hogy hogyan szeretsz másokat, remélem, hogy képes leszek ebben utánozni. Szeretnék minél konkrétabb és részletesebb lenni a mások iránti szeretetem megélésében.

Kérés: Uram, tégy engem nagylelkű, jószívű emberré, aki mindig a mások javát keresi!

1. Tanítani és tenni. Amikor Jézus tanítja az embereket, a jóakaratú jelenlévőket győzi meg. Az emberek megjegyezték, hogy Jézus meggyőzően beszélt, nem úgy, mint a farizeusok. Ez azért volt, mert Jézus csak olyasmit mondott, amit maga is megtett. Azt tette, amit tanított. Ő az én Tanítóm és Mesterem, aki együttérzésről beszél és meg is éli azt. Ő az, aki az Utolsó Vacsoránál a tanítványai lábának megmosásáig alázkodik, mert tőlem is ezt várja.

2. Jót tenni, mások véleményétől függetlenül. Jézus mindentudó, azt is tudja, hogy mások mit gondolnak. Gyakran korholja a farizeusokat, mert látja a szőrszálhasogatásukat és ingerlékenységüket. Ők az emberek vezetői, mégis olyan szabályok betartását várják el tőlük, melyeket maguk sem követnek. Jézus meglát egy segítségre szoruló személyt, akin tud segíteni. Bár nagyon sok kritikus szem veszi körül, akik kifordítják szavainak és tetteinek jelentését, semmi sem tartja vissza attól, hogy jót tegyen. Amikor tudom, hogy mások figyelnek engem, képes vagyok elvonatkoztatni ettől és továbbra is tenni a jót?

3. Életet menteni. A Szentírásban látjuk a élet kultúráját és a halál kultúráját. A farizeusok olyan ítélkezővé válnak Jézussal szemben, hogy elragadja őket a düh. Még Jézus meggyilkolására is összeszövetkeznek. Kevésbé törődtek a Jézus által meggyógyított ember helyzetével. Jézus az élet szavaival szól a zsinagógában. Gazdagítja az életet a gyógyítás ajándékával. Meg kell tanulnom Jézustól, hogy a fény és az élet hirdetőjévé váljak az egoizmus és a halál megosztó kultúrája közepette.

Beszélgetés Krisztussal: Jézus, Te látod a szívemet, ahogyan a farizeusok gondolatait is. Én is könnyen kritizálok másokat építő ötletek helyett. Tedd szívemet a Tiedhez hasonlóvá, hogy jót akarjak és nagylelkű legyek a kritikák ellenére is.

Elhatározás: Ma arra fogok törekedni, hogy egy konkrét személy igényeit felismerjem, majd segítsek neki lehetőleg olyan módon, hogy ne keltsek feltűnést.


A pápa imaszándéka 2010. szeptember hónapra:
Isten szava, mint a társadalmi fejlődés jele: Hogy a világ kevésbé fejlett részeiben Isten szavának hirdetése újítsa meg az emberek szívét, arra bátorítva őket, hogy hiteles társadalmi fejlődés szereplői legyenek
A háborúk vége: Hogy szívünket megnyitva a szeretetre véget vessünk annak a számos háborúnak és összetűzésnek, amelyek még mindig vérrel szennyezik a világot.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom