2010. szeptember 6., hétfő

Évközi huszonharmadik hét – hétfő

2010. szeptember 6. - Hétfő

  Jézus az  egyik szombaton  elment a  kafarnaumi zsinagógába,  és  tanítani
  kezdett. Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a farizeusok
  figyelték  Jézust,  vajon  meggyógyítja-e   szombaton;  hogy  aztán   okot
  találjanak a vádaskodásra. Ő azonban ismerte gondolataikat.  Megszólította
  tehát a béna kezű embert: Kelj fel,  és állj ide a középre! Az felkelt  és
  odaállt. Jézus akkor hozzájuk fordult: Kérdem tőletek: Szabad-e  szombaton
  jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy pusztulni hagyni?  Végignézett
  rajtuk, aztán így szólt az emberhez: Nyújtsd ki a kezedet! Az megtette, és
  meggyógyult a keze. Erre esztelen harag szállta meg őket, és arról kezdtek
  tanakodni, hogy mit tegyenek Jézussal.
  Lk 6,6-11

  Elmélkedés:

  A mai evangéliumi történet szerint Jézus csodás módon meggyógyít egy  béna
  kezű embert.  Az evangéliumokban  a  csodák olyan  jelképes  cselekedetek,
  amelyek egyrészt Jézus isteni, természetfeletti hatalmát jelzik,  másrészt
  Isten jóságáról  tanúskodnak,  amely  enyhíti  az  emberek  nyomorát  vagy
  megszünteti a betegséget. Erre a gyógyításban megmutatkozó isteni  jóságra
  egyes farizeusok úgy  reagálnak, hogy hibát,  sőt törvényszegést  keresnek
  benne.
  Kérdezzük meg  magunktól:  Hogyan  reagálok  Jézus  jelenlétére?  Hiszek-e
  abban, hogy  napjainkban is  számtalan  csodát tesz?  Észreveszem-e  Jézus
  csodáit, amelyeket körülöttem vagy velem tesz? Felfedezem-e Isten  jóságát
  és segítő szándékát a csodákban?
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:
  Istenünk, mindenható  Atyánk, engedd  összes gyermekednek  megtapasztalni,
  hogy úton vannak feléd, az ember  végső célja felé, s hogy van  kísérőjük,
  aki jót  akar  nekik: Mária,  a  tiszta  szeretet képe,  akit  eleve  arra
  választottál, hogy Krisztus Anyja és az Egyház Anyja legyen.
  Dicsérünk téged,  Atyánk, mindörökké!  Neked, aki  az élet  Atyja,  kezdet
  nélküli forrás,  a legfőbb  jó és  örök  világosság vagy,  a Fiúval  és  a
  Szentlélekkel együtt  legyen  tisztelet  és  dicsőség,  dicséret  és  hála
  mindörökkön örökké! Ámen.
  II. János Pál pápa
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom