2010. szeptember 10., péntek

Évközi huszonharmadik hét – Péntek

2010. szeptember 10. - Péntek

  Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak: Vajon
  vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe?  Nem
  nagyobb a  tanítvány  mesterénél: Akkor  tökéletes  az ember,  amikor  már
  olyan, mint a  mestere. Miért  látod meg a  szálkát embertársad  szemében,
  amikor a  magad szemében  a gerendát  sem veszed  észre? Hogyan  mondhatod
  embertársadnak: Barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott  saját
  szemedben nem  látod meg  a gerendát?  Képmutató! Vedd  ki előbb  a  magad
  szeméből  a  gerendát,  s  aztán  törődj  azzal,  hogy  kivedd  a  szálkát
  embertársad szeméből.
  Lk 6,39-42

  Elmélkedés:

  Miként az ellenségszeretet a másik emberrel való kapcsolatunkban teremthet
  egy egészen új helyzetet, ugyanúgy  a lelkiismeretvizsgálat és a  bűnbánat
  új helyzetet teremt Istennel. Ez  természetesen csak akkor lehetséges,  ha
  nem a másik  esetleges vétkeivel  törődünk, hanem  a magunkéval.  Márpedig
  igencsak szükségünk van arra, hogy rendezzük Istennel való kapcsolatunkat,
  hiszen e nélkül örök üdvösségünket tennénk kockára. Jézusnak azon szavait,
  amely  szerint  legyünk  olyan   tökéletesek,  mint  a  mesterünk,   akkor
  értelmezzük helyesen, ha az Ő személyére vonatkoztatjuk. Ő a mi mesterünk,
  akit  utánoznunk  érdemes  életvitelünkkel.  Ő  vezessen  minket  a  lelki
  tökéletesedés útján!
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Mily nagy a te szereteted, Jézusom, testvérem, barátom és lelkem  jegyese!
  Nekem, aki Júdásnál inkább  oly sokszor elárultalak, nemcsak  a béke és  a
  szeretet csókját akartad adni, hanem eledelül adtad önmagad, és egyesültél
  velem, sőt, engem,  a semmi és  méltatlan teremtményt önmagaddá  formálsz,
  mérhetetlen és végtelen Isten, én Teremtőm!
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom