2010. szeptember 11., szombat

Évközi huszonharmadik hét – szombat

2010. szeptember 11. - Szombat

  Egy alkalommal Jézus így  szólt tanítványaihoz: Nincs  jó fa, amely  rossz
  gyümölcsöt terem, és nincs rossz fa,  amely jó gyümölcsöt hoz. Minden  fát
  gyümölcséről lehet megismerni.  Nem szednek a  tövisbokorról fügét, sem  a
  tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót
  hoz elő, a rossz  ember pedig a  rosszból rosszat hoz  elő. Hiszen a  szív
  bőségéből szól  a száj!  Miért mondjátok  nekem: ?Uram,  Uram!? ?  ha  nem
  teszitek, amit mondok?
  Megmondom  nektek,   kihez  hasonlít   az,  aki   hozzám  jön,   hallgatja
  tanításomat, és tettekre  is váltja: hasonlít  ahhoz a házépítő  emberhez,
  aki mélyre ásott, és az alapot  sziklára rakta. Jött az árvíz, rázúdult  a
  házra, de nem tudta  azt összedönteni, mert jó  alapra épült. Aki  viszont
  hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít ahhoz az emberhez,
  aki házát alap nélkül építette a puszta földre. Amikor rázúdult az  árvíz,
  háza azonnal összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.
  Lk 6,43-49

  Elmélkedés:

  A mai örömhír szerint Jézus a szikla alapra építő okos emberhez hasonlítja
  mindazokat, akik hallgatják  és meg is  valósítják tanítását.  Kijelentése
  tehát két  elemet  foglal  magába: tanításának  figyelmes  hallgatását  és
  megismerését, valamint azt az életvitelt,  amely e tanításhoz igazodik.  A
  keresztény ember  életében a  kettő szorosan  összetartozik, s  egyik  sem
  hiányozhat a hiteles krisztusi élethez.
  Az elbizakodottságnak volna a jele,  ha valaki azt állítaná magáról,  hogy
  keresztényként él,  ugyanakkor nem  törekszik arra,  hogy Jézus  tanítását
  napról  napra   egyre  jobban   megismerje  és   rendszeresen   hallgassa.
  Természetesen az sem lehet  elegendő, ha valaki  jól ismeri mindazt,  amit
  Jézus elvár követőitől, de mindennapi életében egészen másként cselekszik.
  Csak a  jó  fa tud  jó  gyümölcsöket  teremni. Csak  akkor  élünk  valóban
  keresztényként,  ha  a   krisztusi  igazsághoz   ragaszkodva  teremjük   a
  jócselekedeteket.
  (c) Horváth István Sándor



  Imádság:

  Ó, Uram,  nem merem  már  ígérni, hogy  megjobbítom  életemet! Ha  te  nem
  segítesz, csak  rosszat tudok  tenni. Ha  nem segítesz,  még szeretni  sem
  tudlak. Magamban  semmit sem  bízom, Jézusom.  Bizalmatlan vagyok  önmagam
  iránt, benned azonban  bízom! Uram,  Jézus Krisztus, ha  te nem  segítesz,
  sohasem leszek képes jót tenni! Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy
  az  én  Jézusom,  ez  számomra  az  üdvösség!  Add,  hogy  ne   félelemből
  ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből! Nem  akarok mást tenni, mint a  te
  akaratodat. Szentháromság egy Isten, könyörülj rajtam!
  Néri Szent Fülöp
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom