2010. szeptember 5., vasárnap

Évközi huszonharmadik vasárnap

2010. szeptember 5. Évközi huszonharmadik vasárnap

P. Patrick Butler LC

Lk 14,25-33
Egyszer nagy népsokaság ment Jézussal, ő pedig hozzájuk fordult, és ezt mondta: „Ha valaki hozzám jön, és nem gyűlöli apját és anyját, feleségét és gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. És aki nem hordozza keresztjét és nem jön utánam, nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, vajon van-e miből befejezni? Nehogy miután az alapot lerakta és nem tudta befejezni, mindenki, aki látja, csúfolni kezdje őt: „Ez az ember elkezdett építeni, de nem tudta befejezni.'' Vagy melyik király az, aki amikor háborúba indul egy másik király ellen, nem ül le előbb, hogy megfontolja, vajon képes-e tízezerrel szembeszállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá és békét kér, amikor még messze van. Így tehát aki közületek nem mond le mindenről, amije van, nem lehet az én tanítványom.

Bevezető imádság: Uram, küldd Szentlelkedet, hogy jobban megértselek! Világossá teszed számunkra, hogy nehéz feladat követnünk téged a kereszt útján. Adj reményt és bizalmat, hogy velem leszel és erősíteni fogod gyenge akaratom. Add, hogy különösen szeretteim felé legyen a szeretet emberi kapcsolataim mozgatórugója. Add, hogy el tudjak engedni mindent, különösen önmagamról legyek képes lemondani érted, hogy szolgálhassalak a tőlem telhető legnagyobb szeretettel.

Kérés: Uram, erősíts engem kegyelmed által, hogy a végsőkig kitartsak követésedben!

1. A tömeg és a tanítványok. Sok ember követte Jézust. Egyre jobban szerették Őt. Elérkezett az idő; Jézus most megnyerhette maga számára a tömeget azzal, hogy szép ígéreteket tesz számukra. Azonban Jézus nem úgy cselekszik, mint a politikusok. A megváltás üzenetével nem hangulatot akar kelteni, hanem a lelkeket megnyerni. Nem üres ígéreteket tesz, hanem az örök életet ígéri meg azoknak, akik követik Őt. Engem is hív, legyek egyike azon kevés hűséges tanítványainak, akik mindent értéktelennek tartanak, csakhogy Jézust megnyerjék maguknak.
2. Gyűlölet és szeretet. Szent János mondja nekem: „Isten a szeretet“. Jézus maga mondja nekem, hogy a legnagyobb parancs Istent mindenekfelett szeretnem, és felebarátaimat, mint önmagamat. Akkor most miért kéri tőlem, hogy „gyűlöljem” ezeket a szeretetre méltó embereket, és dolgokat? Talán jobb lenne a kifejezés: „elengedni tudni ezeket a dolgokat”? Jézus csak egyet kér tőlem: szeressek határtalanul – sokkal jobban, mint ahogy egy embert szerethetek. Egyedül Istent állíthatom életem középpontjába. Minden más szeretet csak ezután jön, amely a tökéletes szeretetnek a szolgálatában áll. Van valaki, vagy valami életemben, ami konkurenciát jelent Istennel szemben az első helyért?

3. A kereszt mellett dönteni. Ha Jézus üzenetét nem magyarázzák, nehezen érthető. Keresztünket hordozni, és mint a mártírok, akár a halált is vállalni, azt jelenti: Közreműködünk abban, hogy meghaljunk önmagunknak. Ha ezt akarom tenni, Krisztus mindenekelőtt arra hív, hogy jól gondoljam át a dolgot, és azután hozzam meg a döntést. Ez annak a feltétele, hogy az Ő tanítványa lehessek. Csak így lehetek életem végéig hűséges barátja és tanítványa az én Uramnak.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus Krisztus, te példáddal vezetsz engem. Hálát adok neked, és dicsérlek téged, mert előttem jársz, és mutatod az utat. Te adod nekem az erőt is mindennapi keresztem hordozásához. Miután szemlélhettem, mit kívánsz tőlem követésedben, elhatározást teszek, hogy ezt a nehéz feladatot érted való szeretetből teljesítem.

Elhatározás: Ha látom, mit tartogat számomra ez a nap, képes leszek felismerni keresztemet. Döntést akarok hozni, hogy Isten segítségéért imádkozva veszem magamra a keresztet, és igyekszem belső örömmel viselni azt.


Erdő Péter bíboros atya 2010. szeptemberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy hazánkban mindenki találjon munkát és emberhez méltó megélhetést és így megtapasztalja felelősségét és fontosságát családja és az egész társadalom számára.


--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom