2010. szeptember 28., kedd

Évközi huszonhatodik hét – kedd

2010. szeptember 28. - Kedd

  Amikor már közel  voltak Jézus szenvedésének  és megdicsőülésének  napjai,
  elhatározta, hogy Jeruzsálembe  megy. Követeket küldött  maga előtt.  Ezek
  elindultak,  betértek  a  szamaritánusok  egyik  falujába,  hogy  szállást
  készítsenek neki.  De  azok  nem fogadták  be  Jézust,  mert  Jeruzsálembe
  tartott. Ennek láttán a tanítványok,  Jakab és János felháborodtak:  Uram,
  akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket? De  ő
  hozzájuk fordult és megfeddte őket: Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van
  bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem
  hogy megmentse. Ezután másik faluba mentek.
  Lk 9,51-56

  Elmélkedés:

  Vajon komolyan  gondolta Jakab  és  János, hogy  ha  lehívják az  égből  a
  villámot, akkor az lejön és  elpusztítja a városlakókat? Vagy talán  Jézus
  segítségére  számítottak  a  rettenetes  büntetés  végrehajtásában?  Vajon
  tudták, hogy mit akarnak tenni? Kitől tanulták ezt? Mesterüktől? Ismét egy
  példa arra,  hogy  az apostolok  gondolkodása,  annak ellenére,  hogy  már
  hosszabb  ideje  vannak  Jézussal,  egészen  más,  mint  mesterüké.  Talán
  védhetnénk Jakabot és Jánost azzal, hogy hirtelen felindulásból kívánják a
  szamaritánusok pusztulását, de ez sem szolgálna mentségükre.
  Életünk erkölcsi  minősítésekor  nem is  az  a mérvadó,  hogy  a  többitől
  elkülönítve egy-egy cselekedetünk milyen, hanem, hogy milyen lelkület  van
  bennünk. Mi az alapvető szándékunk, irányultságunk, amely a cselekedeteink
  sorozatát meghatározza. Törekedjünk a békességes, a megbocsátó lelkületre!
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Add Uram, hogy egyek legyünk minden testvérünkkel, a legtávolabbiakkal is,
  azokkal  is,  akikkel  másképp  bánsz,  mint  velünk.  Te  taníts   minket
  szeretetre, hadd  kamatoztassuk adottságainkat  hátrányos helyzetben  lévő
  testvéreink javára.
  Add, hogy  testvér módjára  szeressük őket,  hogy megosszuk  velük  minden
  javunkat, eléjük sietve felkínáljuk nekik, és könyörögjünk, hogy  fogadják
  el.
  Boldog Charles de Foucauld
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom