2010. szeptember 26., vasárnap

Évközi huszonhatodik vasárnap

Októbertől indul a Vándor Evangélium Imaszolgálat ötödik éve, amelynek témája az engesztelés és a család.
Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnak közös imádságunkba.
Jelentkezés és további információ: info@vandorevangelium.hu .


Érdektelenül Lázár iránt
2010. szeptember 26. Évközi huszonhatodik vasárnap
Szentírás vasárnapja 

P.Edward Mcllmail LC

Lk 16, 19-31
Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Ölt volna, ha jóllakhat abból, ami a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült. De csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. Történt, hogy a koldus meghalt, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag ember is, és eltemették. Amikor a pokolban kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és kebelén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam - felelte Ábrahám -, emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem. Ráadásul köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy akik innét át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám - mondta újra -, küldd el legalább az atyai házba. Van még öt testvérem, hadd figyelmeztesse őket, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük, és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. De az erősködött: Nem hallgatnak, atyám, Ábrahám! De ha a halottak közül megy el valakit, bűnbánatot tartanak. Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek."

Bevezető ima: Jézusom, hiszem, hogy velem vagy, mikor elkezdem ezt az elmélkedést. Segíts, hogy ez idő alatt rád figyeljek. Add, hogy azt keressem, hogyan tehetnék a kedvedre, és ne magam számára akarjak lelki élményt. Nyisd meg a szívemet arra, amit mondani akarsz nekem. Engedd éreznem közelséged most és egész nap.

Kérés: Uram, mutasd meg nekem azokat az embereket a környezetemben, akiknek szükségük van a segítségemre.

1. Nem elég kedvesnek lenni. A mai evangélium gazdag emberére ma azt mondanánk, hogy egy „kedves fickó”. Jó tulajdonságai gazdagon rendelkezésére állnak. Végül alázatosan elfogadja sorsát. Nem kér szabadulást a pokolból, csak egy csöpp vizet kér, hogy szomját csillapíthassa. Amikor még ez sem teljesülhet, azért könyörög, hogy nehogy testvérei is ilyen sorsa jussanak. Arra gondol, hogy legalább másoknak jó legyen. De az örök büntetéstől nem mentette meg, hogy ő egy ilyen „kedves fickó”. Talán néha én is úgy gondolkozom, hogy elég csupán kedvesnek lenni ahhoz, hogy a Mennybe jussak? Inkább a saját mércémmel, mint Isten mércéjével ítélem-e meg magamat?

2. Mulasztások. Úgy tűnik, a gazdag ember sose gondolt Lázárra. A szegény ember kétségkívül szánalomra méltó látványt nyújthatott. Néhányan biztos elküldték volna szolgáikat, hogy elűzzék a koldust. De nem, a gazdag ember szándékosan magára hagyta a koldust. És itt tévedett a gazdag ember. Az ő bűne a mulasztás volt. Nem azért vesztette el a lelkét, amit tett, hanem azért, amit nem tett meg. Én jobb vagyok-e nála? Van-e valaki, talán épp a közvetlen közelemben, aki szükséget szenved, és én átnézek rajta? Van-e bármi, amit tehetek, hogy véget vessek a rossznak? Támogatom-e a küzdelmet az életért? Adakozom a szegényeknek? Gyermekemnek, testvéreimnek, férjemnek, feleségemnek a szükséges figyelmet megadom-e?

3. Késői szeretet. A gazdag ember, aki most elkárhozott, aggódik öt testvéréért. Ők még nagy dínom-dánomban élhetnek, és ugyanolyan sors vár rájuk, mint testvérükre. Testvérük aggodalma nyilván jogos, de már túl késő. Ha már életében kifejezte volna testvérei lelki üdve feletti aggodalmát, talán hatása is lett volna. A családtagjaink lelki üdvéért való fáradozás a legnagyobb szeretetcselekedet, amit tehetünk értük. Minden egyéb értelmetlen, ha a mi saját viselkedésünk (vagy éppen mulasztásunk) másokat attól visszatart, hogy elnyerjék a megváltást. Foglalkoztat-e, hogy szüntelenül imádkozzam családtagjaimért? Felajánlok-e valamit értük? Próbálok-e segíteni másoknak, hogy növekedjenek a hitben?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, rövid az időm itt a földön. Itt és most engedd, hogy az embereknek szeretetet adhassak. Túl sokan szenvednek egy szerettük váratlan halála miatt és sajnálják, hogy nem tettek érte többet. Ne engedd, hogy én is ugyanezt a hibát kövessem el! Segíts felismernem, hogy minden nap egy ajándék, és minden egyes találkozás egy emberrel egy lehetőség, hogy szeretetedet közvetítsem!

Elhatározás: Ma egy hozzám közel álló emberrel fogom gyakorolni a felebaráti szeretetet, akivel éppen közelsége miatt nem törődöm annyira.


A pápa imaszándéka 2010. szeptember hónapra:
Isten szava, mint a társadalmi fejlődés jele: Hogy a világ kevésbé fejlett részeiben Isten szavának hirdetése újítsa meg az emberek szívét, arra bátorítva őket, hogy hiteles társadalmi fejlődés szereplői legyenek
A háborúk vége: Hogy szívünket megnyitva a szeretetre véget vessünk annak a számos háborúnak és összetűzésnek, amelyek még mindig vérrel szennyezik a világot.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom