2010. szeptember 2., csütörtök

Évközi huszonkettedik hét – csütörtök

A nagy kormányos
2010. szeptember 2. Évközi huszonkettedik hét – csütörtök

P. Andrew Mulcahey


Lk 5,1-11
Történt pedig, hogy a tömeg áradt hozzá Isten igéjét hallgatni, míg ő a Genezáret-tava mellett állt. Látott a tó mellett két hajót állni; a halászok kiszálltak belőlük, és mosták a hálóikat. Akkor beszállt az egyik hajóba, amely Simoné volt, és megkérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a parttól. Ott leült, és a hajóból tanította a tömeget.
Amikor befejezte a beszédet, ezt mondta Simonnak: "Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat a halfogáshoz." Simon ezt felelte neki: "Mester! Egész éjszaka fáradoztunk, és semmit se fogtunk. A te szavadra azonban kivetem a hálót." És miután ezt megtette, a halaknak oly bő sokaságát fogták ki, hogy szakadozott a hálójuk. Intettek tehát a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek a segítségükre. Azok odamentek és megtöltötték mind a két hajót, úgyhogy csaknem elmerültek. Ennek láttára Simon Péter Jézus lábaihoz borult és így szólt: "Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!" Mert a nagy halfogás miatt, amelyben részük volt, félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak, hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus pedig így szólt Simonhoz: "Ne félj! Ezentúl már emberek halásza leszel." Erre kivonták a hajóikat a partra, és mindenüket elhagyva követték őt.

Bevezető ima: Uram, ahogy elkezdem ezt az elmélkedést, érzem, ahogyan beszállsz hajómba. Egy kicsit távolabb evezek a parttól, hogy csak téged halljalak és félre tudjam tenni mindennapi gondjaimat. Most kettesben vagyunk, és érzem, hogy kérni akarsz valamire. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen sok időt töltesz velem.

Könyörgés: Krisztus, segíts nekem megérteni, hogy szent életre hívsz engem, és hogy te vagy a példakép, akit követnem kell. Ültesd szívembe a szentség iránti vágyat, és segíts olyan konkrét elhatározásokat hozni, amelyek által hozzád hasonlóbbá válok.

1. Tanár. Jézus a tónál tanított. Tudjuk, hogy sok más helyen is tanított: templomokban, zsinagógákban, a hegyen és gyerekek között. Ezúttal a Genezáret-tavánál nagy embertömeg veszi körül. Megpróbálom elképzelni ezt a helyzetet. Ezeknek az embereknek a tó jelentett mindent: víz, élelem, szállítási útvonal, a szemlélődés szépséges tárgya. De a víz csendes és mélykék felszíne alatt egy egészen más világ rejtőzött, melyet még nem ismertek. És Krisztus pont ezen a tavon nyilatkoztatott ki számukra sok hitigazságot és isteni tervet. Ő segít olyan dolgokat megérteni, melyek részei mindennapi életünknek és sok vonatkozásban mégis idegenek és felfoghatatlanok számunkra.

2. Vezető. Egy dolog rövid időre a kíváncsi tömeg figyelmét lekötni, és egészen más dolog őket arra motiválni, hogy életüket teljesen átadják Istennek. Krisztus tudta, hogy kevés lenne itt egy érdekes történetet elmondani ahhoz, hogy valakit teljesen megnyerjen magának. Közvetlenül kellett megszólítania azokat, akiket akart: Jézus beszállt Péter csónakjába, és kért tőle egy kis szívességet, egy teljesen egyszerű dolgot. „Vigyél egy kissé beljebb a parttól!” Krisztus először nem ad nekünk sem nehéz feladatokat; egy kevés megértést és nagylelkűséget kér tőlünk. Azonban, ha megengedjük neki, hogy elég hosszan velünk utazzon, észre fogjuk venni, hogy olyan dolgot kér, ami hitet követel már tőlünk, mert olykor értelmünkkel ellenkezik. Azt akarjuk, hogy teljesen Krisztushoz tartozzunk, de hogyan lehetséges ez, ha nem vagyunk hajlandóak a mélyre evezni?

3. Ösztönző. Meg vagyok lepődve, ha Krisztus valami csodálatosat visz véghez életemben? Elfog az ámulat? Talán nem így van. Talán arra gondolok: nem magamnak köszönhetem-e, ha ügyes és sikeres vagyok? Aki így gondolkozik, az büszke. De büszke az az ember is, aki felismeri Isten kezét a dolgokban és mégis azt mondja: " Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!" Ha Krisztus egyszer egy bűnös ember utasításával csodát tett, miért ne lenne többször is képes erre. Miért mondom, hogy "menj el tőlem, Uram" ha nem azért, mert nem vagyok kész még egyszer engedelmeskedni. Ha odahívom társaimat, csak azért teszem, hogy másokat is megérintsen Krisztus csodája, vagy inkább azért, hogy mutogassam, milyen gazdagon kaptam a kegyelem ajándékából. Ha egy Péterhez hasonló emberhalász szeretnék lenni, meg kell szabadulnom ezektől a túlságosan emberi reakcióktól. De ne aggódj, Krisztust nem zavarják kicsinyességeid. Hallgasd meg, amikor azt mondja: "Ne félj! Ezentúl már ... leszel."

Beszélgetés Krisztussal: Oly sok lélek van a világban, mely rohan, anélkül hogy tudná, hogy hová tart és élvezné a barátságodat, ahogy én. Uram, te azt akarod, hogy híd legyek ezen lelkek eléréséhez. Nem tudom, hogy sokan vagy kevesen vannak, akiket így el kell érnem, de valószínűleg sokan. A szívem kész, Uram. Adj nekem apostoli elhivatottságot és szenvedélyes odaadást a missziód iránt! Töltsd el lelkemet, hogy másokat is eltölthessek veled.

Elhatározás: Dolgozni fogok azon, hogy másokat lelkesítsek, és segítsem őket a pozitív gondolkodásban.


A pápa imaszándéka 2010. szeptember hónapra:
Isten szava, mint a társadalmi fejlődés jele: Hogy a világ kevésbé fejlett részeiben Isten szavának hirdetése újítsa meg az emberek szívét, arra bátorítva őket, hogy hiteles társadalmi fejlődés szereplői legyenek
A háborúk vége: Hogy szívünket megnyitva a szeretetre véget vessünk annak a számos háborúnak és összetűzésnek, amelyek még mindig vérrel szennyezik a világot.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom