2010. szeptember 2., csütörtök

Évközi huszonkettedik hét – csütörtök

2010. szeptember 2. - Csütörtök

  Amikor Jézus  egyszer  a  Genezáret tavánál  állt,  nagy  tömeg  sereglett
  köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két
  bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát
  az egyik  bárkába,  amelyik Simoné  volt,  s megkérte,  hogy  vigye  kissé
  beljebb a parttól. Aztán  leült, és a bárkából  tanította a népet.  Amikor
  befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: Evezz a mélyre, és vessétek ki a
  hálótokat  halfogásra.  Mester  ?   válaszolta  Simon  ?,  egész   éjszaka
  fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra, kivetem a hálót.  Meg
  is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a
  másik  bárkában  levő  társaiknak,  hogy  jöjjenek  és  segítsenek.   Azok
  odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt.
  Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: Uram,
  menj el  tőlem, mert  bűnös  ember vagyok.  A szerencsés  halfogás  láttán
  ugyanis társaival  együtt félelem  töltötte el.  Hasonlóképpen Jakabot  és
  Jánost is,  Zebedeus  fiait, Simon  társait.  De Jézus  bátorságot  öntött
  Simonba: Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat,
  és mindenüket elhagyva követték Jézust.
  Lk 5,1-11

  Elmélkedés:

  Ezentúl emberhalász leszel ? mondja Jézus Péternek a csodálatos  halfogást
  követően.  Minden   emberhalász   Isten  üzenetével,   Isten   tanításának
  hirdetésével fogja az embereket, de nem önmaga, hanem Jézus számára. Ha  a
  halászat-horgászat hasonlatánál akarunk maradni, akkor úgy fogalmazhatunk,
  hogy ez az emberhalászat  csak akkor eredményes,  ha vannak olyanok,  akik
  megeszik a  csalétket, azaz  hallgatják  a tanítást.  A halászatnak  az  a
  célja, hogy a vízből kifogjuk a halakat,  s megegyük, és ez a hal  életébe
  kerül. Az  emberhalászatnak azonban  nem az  a célja,  hogy a  természetes
  élettérből kiszakítva az  ember halálát okozza,  hanem Jézus  szolgálatába
  szeretne állítani és az Ő közösségébe hív.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Ébreszd fel, lelkem, vágyaidat!
  Megérkezett lelkednek boldog órája,
  melyben Jézusod közeledik,
  hogy szívedbe szálljon.
  Íme, az egek királya!
  Íme, Istened és Megváltód jő hozzád
  forró vágyódással.
  Mondd neki: Jöjj el, Jézusom,
  jöjj az én lelkembe, mert utánad vágyódik!
  De mielőtt nekem ajándékozod magad,
  ajándékul és áldozatul nyújtom
  gyarló szívemet. Íme, átadom azt neked.
  Fogadd el tőlem! Jöjj, ne késs elfogadni!
  Liguori Szent Alfonz
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom