2010. szeptember 3., péntek

Évközi huszonkettedik hét – péntek

Újjászületni
2010. szeptember 3. Évközi huszonkettedik hét – péntek
Nagy Szent Gergely pápa, egyháztanító

P. Matthew Green

Lk 5, 33-39
Azok erre megkérdezték Jézustól: „Miért van az, hogy János tanítványai sokat böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusokéi is, a tieid pedig csak esznek és isznak?” Ezt válaszolta nekik: „Böjtre tudjátok-e fogni a násznépet, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek azonban azok a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt; akkor majd böjtölnek, azokban a napokban.” És példázatot is mondott nekik: „Senki sem hasít új ruhából foltot, hogy azt ócska ruhára varrja; különben az újat is elszakítja, és az ócskához sem való az új folt. És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe; mert különben az új bor szétszakítja a tömlőket, és kifolyik az is, meg a tömlők is tönkremennek. Az új bort új tömlőkbe kell tölteni, akkor mindkettő megmarad. És senki, aki óbort ivott, újat nem kíván, mert azt mondja: „Jobb az ó”.

Bevezető ima: Uram, porból vagyok és porrá leszek. Te az örökkévalóságban létezel, és minden élet tőled származik. Te formáltál meg engem végtelen szeretetedben anyám méhében, és őrködsz felettem. Remélem, hogy életem végén magadhoz veszed lelkemet, hogy egykor majd az örök boldogságban veled egyesülve élhessek. Köszönöm, hogy őrködsz felettem, és szereteteddel megáldasz engem. Fogadd el tőlem alázatos szeretetemet!

Kérés: Újítsd meg a lelki életemet, Uram, és segíts, hogy a régi énemtől elszakadva követni tudjalak!

1. Rossz elvek alapján ítélkezni. Jézust ismét étkezés közben látjuk, most Lévi (Máté) és barátai társaságában. A farizeusok azért mentek oda, hogy próbára tegyék Jézust és követőit. Az írástudók körültekintőek voltak a tanításaival kapcsolatban, hiszen azok nem voltak összhangban az általuk megszokott formalizmussal és ragaszkodással a törvény betűjéhez. Az ő megállapításuk a böjtöléssel kapcsolatban burkolt ítéletet tartalmaz: „Te és követőid nem tartjátok be a böjtölési szokásainkat, ezért nem is lehetsz igazán szent.” Ezt nem kérdésként teszik fel, hanem megállapítást tesznek, vádolnak. Nem nyitottak arra, hogy a dolgokat egy új szemszögből lássák a dolgokat. Mi is beleeshetünk az elhamarkodott ítélkezés hibájába, például akkor, amikor kinézünk valakit a templomból azért, mert nem úgy viselkedik, ahogy mi. Az elveinknek, amelyek alapján ítélkezünk, nem a megszokott dolgoknak kell lennie, hanem azoknak, amit az Egyház, a Szentlélek vezetése által, tanít és elfogad, legyenek ezek akár régi szokások, akár új megnyilvánulásai a Szentlélek munkájának az Egyházban.

2. Mindennek megvan a maga ideje. Jézus válasza nagyon egyszerű: a böjtölésnek és az ünneplésnek is megvan a maga ideje. Néhány embernek különleges hivatása van a szokatlanul önmegtagadó életre, de legtöbbünknek a liturgikus év az öröm és a bűnbánat természetes körforgását kínálja. Van, amikor együtt örülünk a "vőlegénnyel", például karácsonykor és húsvétkor, amikor Krisztus eljövetelét illetve feltámadását ünnepeljük. Máskor nagyobb bűnbánatot mutatunk, mint például nagyböjtben, amikor arra törekszünk, hogy jóvátegyük a bűneink miatti elszakadást Urunktól, vagy adventben, amikor a szívünket tisztítjuk meg, hogy be tudjuk fogadni az Urat karácsonykor. Az évközi időnek is megvannak a maga ünnepei és alkalmai mind a bűnbánatra, mind az ünneplésre. A kérdés, amit fel kell tennünk magunknak az, hogy valóban megéljük ezeket a liturgikus időszakokat, vagy teljesen figyelmen kívül hagyjuk őket? Van valamilyen hatásuk rám az Egyház ünnepeinek és böjtjeinek, vagy még a kíváncsiságomat sem keltik fel ezek?

3.Új éned. Ezután Jézus egy kihívást ad minden jelenlevőnek egy példabeszéd formájában. A ruha és a bortömlők példája is arra utal, hogy az Ő üzenetének megértéséhez kívülről kell szemlélnünk a dolgokat. Nagyon könnyen rutinossá válnak a cselekedeteink, ez által mi magunk önelégültek és felszínesek leszünk hitünkben. Ez még rosszabb akkor, ha bizonyos bűnöket rendszeresen elkövetünk. Ahhoz, hogy valóban követni tudjuk Krisztust és az Örömhírt, hátra kell hagynunk - Szent Pál szavaival élve - "régi önmagunkat", hogy Krisztusban újjászülethessünk (Kol 3, 9-10). A farizeusok számára ez azt jelentette, hogy hátra kellett volna hagyniuk ítélkező hajlamukat és a szigorú ragaszkodásukat a formaságokhoz. Lévinek és barátainak azt jelentette, hogy hátrahagyják világias és bűnös életmódjukat. Szakítani régi önmagunkkal nagyon nehéz - a "régi borhoz" szoktunk - de meg kell tennünk a lépést a felismerés felé, hogy miből áll régi önmagunk. Amellett kell döntenünk, hogy elhagyjuk régi énünket, s így magunkévá tehetjük Krisztus üzenetét, ami mindig is kihívások elé fog állítani minket.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts, hogy a mások felett való ítélkezés helyett téged tudjalak követni. Mutasd meg nekem, hogy ki vagyok, és kivé kell válnom. Add meg a kegyelmet, hogy lelkesedéssel éljem meg az Egyház életét, ünnepeit és böjtjeit, hogy ezáltal tudj új teremtményeddé változtatni.

Elhatározás: Arra törekszem, hogy a mai napot – a pénteket – a Mi Urunk halálára emlékezve éljem meg, azáltal, hogy felajánlok egy apró áldozatot a bűneim bocsánatára; a vasárnapot pedig az Ő feltámadására emlékezve igazi örömmel éljem meg.


Erdő Péter bíboros atya 2010. szeptemberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy hazánkban mindenki találjon munkát és emberhez méltó megélhetést és így megtapasztalja felelősségét és fontosságát családja és az egész társadalom számára.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom