2010. szeptember 3., péntek

Évközi huszonkettedik hét – péntek

2010. szeptember 3. - Péntek

  Egy alkalommal  a  farizeusok és  írástudók  így szóltak  Jézushoz:  János
  tanítványai gyakran  böjtölnek és  imádkoznak,  és ugyanígy  a  farizeusok
  tanítványai is;  a  tieid azonban  csak  esznek-isznak. Jézus  így  felelt
  nekik: Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a  vőlegény?
  Eljön  az  idő,  amikor  elviszik  a  vőlegényt:  akkor  majd   böjtölnek.
  Példabeszédet is mondott nekik: Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy
  ócska ruhára tegye. Hiszen így az  újat is elszakítja, és az ócska  ruhára
  sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor
  szétszakítja a tömlőket; a bor kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új
  bor új  tömlőbe  való: akkor  mindkettő  megmarad. Aki  óbort  iszik,  nem
  kívánja az újat, mert azt mondja: Jobb az óbor.
  Lk 5,33-39

  Elmélkedés:

  Új ruháról és új borról beszél  Jézus a mai evangéliumban. A  szentírásban
  két különböző jelentéssel fordul  elő az ?új?  szó. Egyrészt jelenti,  ami
  fiatal, azaz időben  új, másrészt arra  vonatkozik, ami természetében  új,
  minőségileg jobb, mint az  azt megelőzők. E  jelentéstartalmak jön még  az
  is, hogy minden új dolog szent, azaz például az újszülöttek vagy a  termés
  zsengéje Istennek van szentelve.
  Jézus tanítása  abban  az  értelemben  jelent  újat,  hogy  különbözik  az
  ószövetségi törvény tanításától. A Törvény lényege ugyan megmarad, de  meg
  kell újulnia és egy új lélekkel  töltődik át. Jézus új tanítása  bennünket
  is megújít lélekben.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Atyánk! Jézus Krisztusnak,
  az Evangélium Emberfiának
  halhatatlan életet adtál.
  De még ennél is többet tettél:
  minden embernek, aki reménykedik,
  a kegyelem gazdagságát
  helyezted kilátásba.
  Ezért merjük imánkat Hozzád intézni:
  tökéletesítsd bennünk, amit elkezdtél,
  teremjen sok gyümölcsöt
  minden kegyelemmel megáldott ember
  az idők végezetéig. Ámen.
  Sziénai Szent Bernardin
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom