2010. szeptember 1., szerda

Évközi huszonkettedik hét – szerda

Megváltott emberek szolgálatra hívva
2010. szeptember 1. Évközi huszonkettedik hét – szerda
 
P. Andrew Mulcahey

Lk 4,38-44
Azután felállt, és a zsinagógából Simon házába ment. Simon anyósának magas láza volt. Kérték őt az érdekében. Ő pedig odaállt, föléhajolt, és parancsolt a láznak, mire az elhagyta. Az asszony mindjárt fölkelt, és szolgált nekik.
Mikor azután a nap lement, mindazok, akiknek különféle bajokban szenvedő betegeik voltak, odavitték hozzá őket, és ő mindegyikre rátette a kezét és meggyógyította őket. Sokakból kimentek az ördögök is, s ezt kiáltozták: "Te vagy az Isten Fia." De ő rájuk parancsolt, nem hagyta őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus.
Amikor megvirradt, kiment és visszavonult egy elhagyatott helyre. A tömeg azonban kereste. Amikor megtalálták, tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. De ő azt mondta nekik: "Más városoknak is hirdetnem kell az Isten országa örömhírét, mert ezért küldtek." És tanított Júdea zsinagógáiban.

Bevezető ima: Uram, köszönöm neked, hogy betértél házamba. Megtiszteltetés, hogy meg akarsz látogatni, akkor is, ha éppen nem szólítottalak. Nagyon hálás vagyok személyes figyelmedért, melyet nekem szentelsz, különösen a nehézségek idején, amikor szükségem van kegyelmedre.

Könyörgés: Uram, add, hogy sokkal inkább a hitem szerint éljek, mint az értelmem szerint.

1. Krisztus felemel minket. Az evangélium szövege meglepő tárgyilagossággal számol be a gyógyításokról: semmi különös megszólalás Jézustól, nincsenek leírva a hála szavai, az emberek reakciói. Úgy tűnhet, mintha Jézus szokás szerint betérne a házba és egy súlyos beteg asszonyt megsegítene. Nem a jellemző csoda, amely nagy figyelmet érdemelne. Miközben életünkben a régen várt csodára számítunk, könnyen figyelmen kívül hagyhatjuk Isten azon kis megszokott csodáit, melyekkel gyakran ajándékoz meg minket. Lelki életünkben egy jó szentgyónás, szentáldozás, egy lelki vezetés vagy egy alapos lelkiismeretvizsgálat ilyen csoda lehet. Testünknek az egészséges étkezés vagy egy kiadós alvás jelenthet hasonlót. Ne várjunk különlegesen látványos gyógyulást, inkább annak örüljünk, ha Krisztus ránk irányuló figyelmét érezzük.

2. Ő segít újra lábra állni. Figyeljük meg, milyen gyorsan történnek a dolgok a mai evangéliumban. Krisztus Simon anyósát rögtön meggyógyítja, és ő kételkedés vagy tiltakozás nélkül elfogadja segítségét. Hisz Krisztusban, ezért az Ő kegyelme tökéletesen hat. Rögtön és teljesen meggyógyul. Krisztus megsegít, hogy felálljunk, és a munkánkat végezhessük.

3. Úgy gyógyít meg, hogy újra szolgálhassunk. Általában nagyon jók vagyunk abban, hogy sürgősen Krisztus segítségét kérjük, de gyakran zaklatva érezzük magunkat, ha Ő 'benyújtja a számlát', és arra kér, hogy mi is segítsünk másoknak. Simon anyósa rögtön szolgálni kezd Krisztusnak, aki meggyógyította. Nyomban elfelejti önmagát - a problémáit, érzéseit, hogy mennyi időt vesztett betegségével - és teljesen a mások igényei felé fordul. Krisztus megváltja a keresztényeket a bűn általi haláltól és szolgálatra hívja őket. A keresztények megváltott emberek, akiknek hivatása mások szolgálata.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, mindenki keres téged. Meggyógyítottál és szolgálatra hívtál engem, ahogyan életedben is tetted. Segíts, hogy életemmel, melyet visszaadtál nekem, nagylelkűen bánjak, és országod építését fontosabbnak találjam saját terveimnél!

Elhatározás: Őszintén fogom kérni Krisztust, hogy szabadítson meg legnagyobb hibámtól. Ezért egy konkrét lépést teszek azon erény felé, amely ennek a bűnömnek az ellentéte.


A pápa imaszándéka 2010. szeptember hónapra:
Isten szava, mint a társadalmi fejlődés jele: Hogy a világ kevésbé fejlett részeiben Isten szavának hirdetése újítsa meg az emberek szívét, arra bátorítva őket, hogy hiteles társadalmi fejlődés szereplői legyenek
A háborúk vége: Hogy szívünket megnyitva a szeretetre véget vessünk annak a számos háborúnak és összetűzésnek, amelyek még mindig vérrel szennyezik a világot.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom