2010. szeptember 4., szombat

Évközi huszonkettedik hét – szombat

A szív lényege
2010. szeptember 4. Évközi huszonkettedik hét – szombat

Matthew Reinhart, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

Lk 6,1-5
Amikor Jézus Galileában tanított, az egyik szombaton vetések között járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel morzsolgatva eszegették. Néhány farizeus rájuk szólt: „Miért tesztek olyat, ami szombaton tilos?” Jézus válaszolt nekik: „Nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt éhezett? Bement az Isten házába, fogta a szent kenyereket, evett, és adott belőlük a többieknek is; pedig azokat csak a papoknak lett volna szabad megenniük.” Majd hozzátette: „Az Emberfia ura a szombatnak is.”

Bevezető ima: Uram, imádlak téged, mert tőled származom. Vágyódom utánad, mert te alkottál engem.  Dicsérlek, mint örökké jelenvaló segítőmet. Számítok rád, aki hatalommal veszel körül és védelmezel engem.

Kérés: Uram, tisztítsd meg a szívem!

1. A farizeusok szíve. Néha egy rövid mondás nagyon jól leleplezi, mi lakik valakinek a szívében vagy a fejében.  Bepillantást nyerhetünk Hitler sötét lelkébe egyik híres mondásán keresztül: „Nem tudom, az ember miért ne lehetne éppolyan kegyetlen, mint a természet.” Cselekedetei a leggonoszabb tettek közül valók. Több mint harminc éve, amikor II. János Pált pápának választották, egy egyszerű mondata – „Ne féljetek!” – jelölte ki útját pápaságának elkövetkező 26 félelem nélküli évében.  Ebben a részben a farizeusok olyan sokat elárulnak saját lelkük állapotáról, csak egy rövid megszólalással: „Miért tesztek olyat, ami szombaton tiltva van?”A farizeusok mind megragadtak a törvény külsőségeiben, és szem elől tévesztették azt a szép valóságot, amit Krisztus hozott el közénk: tökéletes szeretet Isten iránt és hősies szeretet felebarátunk iránt.  Mint keresztényektől, nem olyan szívet vár tőlünk az Úr, amely kiszámítja a költségeket, hanem olyat, ami feltétel nélküli szeretettel van tele.

2. A király szíve. Egy másik szereplője ennek a résznek Dávid király, akit Krisztus példának hoz, amiért inkább enni adott éhező hadseregének, mint hogy aggályosan kövesse az evésre vonatkozó normákat. Dávid és Góliát történetében látjuk Dávid bátor szívét ifjúsága idején, és ahogy saját korlátain felülemelkedve bízott az Istenben. A fiatal Dávid szíve őszinte és egyszerű volt: Saul király meg akarta őt ölni, mégis amikor Dávidnak volt lehetősége végezni Saullal egy barlangban, megkönyörült rajta. Dávid szíve gyarló volt, amikor beleszeretett Uriah feleségébe, és ezután Uriah-t is megölette. Mindemellett Dávid szíve nem hűlt ki bűne miatt, inkább komoly bűnbánatot tartott: „Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy, mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat” (Zsolt 51).  Idővel és türelmével Dávid szíve ismét erőssé vált, telve az Isten és a felebarát iránti szeretettel.

3. A Szent Szív. Milyen szeretetet mutat Jézus Szíve az apostolok iránt ebben a részben!  Képzeljük el a jelenetet: Krisztus végigsétál egy érett gabonamezőn legközelebbi barátaival, nevetve, viccelődve, az imént meglátogatott városról beszélgetve, vagy felfedve az álmaikat, falatozva az érett aratás felett. Krisztus Szíve elmerült a szeretetben azon férfiak iránt, akik majd az Egyház pillérei lesznek, és üzenetét elterjesztik szerte a világon. Milyen messze lehettek a gondolatai az idejét múlt törvények üres részleteinek kicsinyességétől?  Az Ő törvénye a szeretet új parancsa: „Vedd észre a szívet, amely annyira szerette az embereket!” Krisztus ugyanúgy néz ránk is, ahogyan az apostolokra nézett a mezőn – mint barátokra, akik az új evangelizáció pilléreiként vannak meghívva, mint apostolokra, akik továbbviszik szavait egészen a világ végéig. Már csak a mi igenünkre van szüksége!

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, köszönjük Szíved feltétel nélküli szeretetét. Szeretném viszonozni a szeretetedet, ugyanolyan hévvel szeretni téged, mint ahogy te szeretsz engem.  Tudom, hogy ebben mindig alulmaradok, de te ismered a szívem, és tudod, hogy szeretnék közel lenni hozzád most is, mielőtt szemtől szembe találkozunk az örökkévalóságban.

Elhatározás: Ma bűnbánó szívvel elmegyek gyónni.

A pápa imaszándéka 2010. szeptember hónapra:
Isten szava, mint a társadalmi fejlődés jele: Hogy a világ kevésbé fejlett részeiben Isten szavának hirdetése újítsa meg az emberek szívét, arra bátorítva őket, hogy hiteles társadalmi fejlődés szereplői legyenek
A háborúk vége: Hogy szívünket megnyitva a szeretetre véget vessünk annak a számos háborúnak és összetűzésnek, amelyek még mindig vérrel szennyezik a világot.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom