2010. szeptember 13., hétfő

Évközi huszonnegyedik hét – hétfő

Uram, csak egy szóval mondd...!
2010. szeptember 13. Évközi huszonnegyedik hét – hétfő
Aranyszájú Szent János püspök, és egyháztanító
P. David Daly LC

Lk 7,1-10
Miután ezeket a beszédeket a nép hallatára mind befejezte, bement Kafarnaumba. Egy százados egyik szolgája pedig, aki annak nagyon kedves volt, halálos betegen feküdt. Mivel hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg a szolgáját. Azok pedig, amikor odaértek Jézushoz, nagyon könyörögtek: „Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nekünk.” Jézus tehát velük ment. Amikor már nem messze volt a háztól, a százados elküldte hozzá barátait, ezekkel a szavakkal: „Uram! Ne fáradj, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Éppen ezért nem is tartottam magamat méltónak, hogy hozzád menjek; hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, s katonák vannak alattam; és ha azt mondom az egyiknek: „Menj”, elmegy; vagy a másiknak: „Gyere”, odajön; és a szolgámnak: „Tedd ezt”, megteszi.” Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott. Megfordult, és az őt követő sokaságnak ezt mondta: „Bizony, mondom nektek: még Izraelben sem találtam ekkora hitet!” A küldöttek pedig, amikor hazatértek, egészségben találták a szolgát.

Bevezető ima: Uram, Jézus, hiszem, hogy azért jöttél e világba, hogy megváltsd a bűnösöket. Remélek benned és hatalmadban, amely kegyelmed által képes átformálni bűnre hajló lelkemet a szentségre. Uram, szeretlek téged, és felajánlom neked szívemnek azt a vágyát, hogy te légy az első helyen az életemben. Szeretni akarlak teljes szívemből, teljes elmémből, teljes lelkemből és teljes erőmből.

Kérés: Uram, add meg nekem a mélyebb hit kegyelmét!

1. A százados. Gyakran azok az emberek ismerik fel legkevésbé Istent, akik a legtöbb ajándékot kapták tőle. Ezért más férfiaknak és nőknek felkínálja a hit ajándékát, mindenekelőtt azoknak, akik egyszerűek és alázatos szívűek. A százados története jól megjeleníti Isten kegyelmének ezt az erejét az életünkben. Igyekeznünk kellene olyannak lenni, mint ő: egyszerűnek, alázatosnak. Bíznunk kellene abban, hogy Jézus hatalmas dolgokat cselekszik a mindennapi életünkben.

2. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Ezek a szavak kinyilatkoztatják a százados alázatosságát. Ezeknek a szavaknak kellene ugyanígy megvilágítani a mi alázatosságunkat, és Krisztus Oltáriszentségben való jelenlétébe vetett hitünket. Mert ezeket a szavakat imádkozzuk a szentmisén, mielőtt magunkhoz vesszük Urunkat a szentáldozásban. Amikor magunkhoz vesszük az Oltáriszentséget, valóságban befogadjuk Krisztust – testét, vérét, lelkét és istenségét. Hitünk a kulcs, amely megnyitja szívünket Krisztus megszentelő kegyelmének.

3. Még Izraelben sem találtam ekkora hitet! Nem akarjuk, hogy Jézus ezeket a szavakat nekünk is mondja? Nem sokkal jobbak ezek, mint ezt hallani Krisztustól: „De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” (Lk. 18,8) Krisztus arra hív, hogy élő forrása legyünk a hitnek, a reménynek és a szeretetnek, s így ha már sehol sem talál hitet, legalább a mi halhatatlan hitünk által vigasztalódjon.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, szeretném én is kimondani a százados szavait. Hiszek benned, és az Oltáriszentségben lévő valóságos jelenlétedben. A kétségek idején, és amikor elgyengül a hitem, hozzád akarok kiáltani: „Csak egy szóval mondd és meggyógyul az én lelkem.”

Elhatározás: Elhatározom, a mai a Szentmisén, az Oltáriszentség vételekor, vagy egy lelki áldozás előtt teljes szívemből imádkozom ezeket a szavakat


Erdő Péter bíboros atya 2010. szeptemberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy hazánkban mindenki találjon munkát és emberhez méltó megélhetést és így megtapasztalja felelősségét és fontosságát családja és az egész társadalom számára.
--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom