2010. szeptember 13., hétfő

Évközi huszonnegyedik hét – hétfő

2010. szeptember 13. - Hétfő

  Amikor Jézus a néphez intézett  beszédét befejezte, Kafarnaumba ment.  Ott
  betegen feküdt  egy századosnak  a szolgája,  akit ura  nagyon kedvelt.  A
  szolga már  a halálán  volt. A  százados, aki  hallott Jézusról,  elküldte
  hozzá a zsidók véneit azzal a kéréssel, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg a
  szolgáját. Amikor ezek odaértek  Jézushoz, kérlelték őt: Megérdemli,  hogy
  megtedd ezt neki, mert  szereti népünket, és a  zsinagógát is ő  építtette
  nekünk.
  Jézus tehát velük ment. Amikor már nem messze voltak a háztól, a  százados
  eléje küldte  barátait ezzel  az üzenettel:  Uram, ne  fáradj! Nem  vagyok
  méltó, hogy hajlékomba  jöjj. Éppen ezért  nem tartottam magamat  méltónak
  arra sem,  hogy  hozzád menjek.  Csak  egy  szót szólj,  és  meggyógyul  a
  szolgám. Bár  magam  is alárendelt  ember  vagyok, alattam  is  szolgálnak
  katonák. S ha azt mondom az egyiknek: Menj! - akkor elmegy, ha a  másiknak
  meg azt mondom:  Jöjj ide! -  akkor odajön, vagy  ha a szolgámnak  szólok:
  Tedd meg ezt! - akkor megteszi.
  Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott. Megfordult, és így szólt az  őt
  követő tömegnek:  Mondom  nektek,  nem találtam  ekkora  hitet  Izraelben.
  Amikor a küldöttek hazaértek, a beteg szolgát egészségesnek találták.
  Lk 7,1-10

  Elmélkedés:

  Uram, nem vagyok méltó,  hogy hajlékomba jöjj -  mondja a pogány  százados
  Jézusnak. A katonatiszt tehát önmagát érdemtelennek nevezi, ezzel  szemben
  a zsidó  elöljárók  méltónak  tartják  arra,  hogy  Jézus  meggyógyítsa  a
  szolgáját, mert  sok  jót  tett  a  zsidó néppel  és  a  zsinagógát  is  ő
  építtette.
  Jézus meg is teszi a kért csodát,  meggyógyítja a beteg szolgát, s ez  azt
  bizonyítja, hogy szerinte  is megérdemli a  százados a jócselekedetet.  De
  Jézus nem ugyanazért,  tehát nem a  tetteiért tartja méltónak  őt, mint  a
  zsidók, hanem a hitéért. A katona ugyanis egyértelműen kifejezi kérésével,
  hogy hisz Jézusban  és Jézus  halált legyőző isteni  hatalmában. Engem  mi
  tesz méltóvá, hogy Jézus hozzám jöjjön?
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Add Istenem, hogy szeressük egymást!
  Add, hogy minden embert szeressünk,
  még ellenségeinket is;
  nem azért, mivel testvéreink,
  hanem hogy azok legyenek!
  Add, hogy mindig égjen bennünk
  ez a testvéri szeretet,
  a testvér mint olyan iránt,
  és az ellenség iránt,
  hogy a szeretettől testvér legyen.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom