2010. szeptember 17., péntek

Évközi huszonnegyedik hét – péntek

A szeretet nem számító
2010. szeptember 17. Évközi huszonnegyedik hét – péntek

P. David Daly LC

Lk 8, 1-3
Történt azután, hogy bejárta a városokat és a falvakat, prédikálta és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő, és néhány asszony, akiket meggyógyított a gonosz lelkektől és a betegségekből: Mária, akit Magdolnának hívnak, akiből hét ördög ment ki, és Johanna, Kúzának, Heródes helytartójának a felesége, valamint Zsuzsanna, és sokan mások, akik segítették őt vagyonukból.

Bevezető ima: Uram, Jézus, hiszem, hogy azért jöttél el ebbe a világba, hogy megszabadítsd a bűnösöket. Remélek benned és hatalmadban, hogy kegyelmed által átalakítod lelkemet a bűnösségből a szentségre. Uram, szeretlek és felajánlom neked szívemnek azt a vágyát, hogy életemben tényleg az első helyre tegyelek téged. Szeretni akarlak egész értelmemmel, teljes szívemből, teljes lelkemből és teljes erőmből.

Kérés: Jézus, taníts meg engem minden embert szeretni!

1. Vele volt a tizenkettő. Ebben az egyszerű kis mondatban felismerhetjük Krisztus egyetemes szeretetét. A kiválasztott tizenkét apostol különböző származású volt. Valószínű, hogy a legkevésbé sem kerültek volna barátságba, ha nem Krisztus iránti szeretete hívja össze őket. Máté vámos volt, Péter, Jakab és János halászok. Júdás „képzettebb” volt, mint a többiek. Jézus azonban mindannyiukat meghívta, hogy közelebbi munkatársai legyenek. Így tanulták meg egymást értékelni és együtt dolgozni. Ha Krisztus minden kapcsolat központja, akkor a különbségeket nemcsak hogy leküzdhetjük, hanem erőt is meríthetünk belőlük.

2. Mária, akit Magdolnának hívnak. Jézus nem csak férfiakat hívott közeli munkatársának, hanem – amint a mai evangéliumból megtudjuk -- nők is voltak, akik támogatták Őt a vagyonukból. Jézus különböző szerepeket jelölt ki nekik, de megmentette és megváltoztatta mindannyiuk életét. Mária Magdolnában Krisztus közeli barátját látjuk, de közben nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten kegyelmének hatalma által alakította át őt, és hogy hét ördögöt űzött ki belőle.

3. Heródes egyik helytartójának felesége. Egy másik nő, aki követte Jézust, Johanna volt, Kúzának, Heródes egyik helytartójának felesége. Bámulatos, hogy az evangélium éppen Heródesnek, egy olyan embernek közvetlen környezetében vert gyökeret, aki semmire sem becsülte Urunkat. Ezért nem szabad senkit sem „leírnunk”. Az ima, az áldozat és a felebaráti szeretet hatékony eszközök lehetnek a legrosszabb bűnös megtérítésére is. Jézus üzenete képessé tesz arra, hogy a legkülönfélébb szociális feltételek között élő és a legkülönfélébb csoportokhoz tartozó embereket is megszólítsa és lelkesítse. Hasonlóra vagyunk mi is meghívva: arra, hogy Krisztus országát szekularizált világunk minden rétegében felépítsük.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus Krisztus, példát adsz nekünk a minden ember iránti feltétlen szeretetre. Számodra nem fontos a származásunk, az sem, hogy mennyi bűnt követtünk már el. Irgalmad végtelen és soha nem szűnik meg! Köszönöm a szeretetedet. Kérlek, taníts meg a feltétel nélküli szeretetre!

Elhatározás: Elhatározom, hogy ma határtalanul fogok szeretni, azáltal, hogy mindenkihez barátságos leszek, akiknek különben kitérnék az útjából.


Erdő Péter bíboros atya 2010. szeptemberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy hazánkban mindenki találjon munkát és emberhez méltó megélhetést és így megtapasztalja felelősségét és fontosságát családja és az egész társadalom számára.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom