2010. szeptember 17., péntek

Évközi huszonnegyedik hét – péntek

2010. szeptember 17. - Péntek

  Abban az  időben Jézus  bejárta a  városokat és  a falvakat,  tanított  és
  hirdette az  Isten országát.  Vele volt  a tizenkettő  és néhány  asszony,
  akiket a  gonosz lelkektől  és a  különféle betegségektől  megszabadított:
  Mária, melléknevén Magdalai,  akiből hét ördög  ment ki; Johanna,  Heródes
  intézőjének, Kuzának  a  felesége;  Zsuzsanna és  még  sokan  mások,  akik
  vagyonukból gondoskodtak róla.
  Lk 8,1-3

  Elmélkedés:

  Nem csak az ószövetségben, de még az újszövetségben is számtalan jele  van
  annak, hogy  a  bibliai korban  a  nők másodrangúak  voltak  a  férfiakkal
  szemben. Jézus  nőkkel  szemben  tanúsított viselkedése  azonban  eltér  a
  megszokottól. Már a is meglepő lehetett kortársai számára, hogy szóba állt
  nőkkel. A nők iránti  tiszteletét és védelmét  mutatja, hogy nem  hajlandó
  elítélni  a  házasságtörő  asszonyt,  nehogy  halálra  kövezzék.  Szívesen
  fogadja Márta szolgálatát,  de azt  is természetesnek  tartja, hogy  Mária
  inkább a tanítását hallgatja lábainál ülve. A mai evangélium szerint  útja
  során is  több asszony  kíséri, akiknek  a gondoskodó  szeretetét  szintén
  örömmel fogadja.  Később  az asszonyok  tartanak  ki legtovább  a  kereszt
  alatt, s  a feltámadásnak  is  ők lesznek  az  első tanúi.  Sok  mindenben
  példaképeink ezek az asszonyok.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Viselnem  kell   a  keresztet,   ha   együtt  akarok   lenni   Krisztussal
  dicsőségében! Gondolni akarok az utolsó  dolgokra. A mindig közeli  halált
  és Krisztus szenvedéseit nem felejtem el. Jótéteményeiért szüntelen  hálát
  adok. A javak,  barátok, szabadság,  élet elvesztése  miatt nem  bánkódom,
  hogy elnyerjem Krisztust.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom