2010. szeptember 18., szombat

Évközi huszonnegyedik hét – szombat

Bánj velem úgy, mint a földdel!
2010. szeptember 18. Évközi huszonnegyedik hét – szombat

P. David Daly LC

Lk 8, 4-15
Mikor pedig nagy tömeg gyűlt egybe, és a városokból özönlöttek hozzá, a következő példabeszédet mondta: „Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, az egyik mag az útfélre esett. Ezt azután eltaposták, és az ég madarai felszedegették. A másik sziklára esett. Ez kikelt, de aztán elszáradt, mert nem volt nedvessége. Egy másik a tövisek közé esett. A tövisek is felnőttek vele, és elfojtották. De más szemek a jó földbe estek. Kikeltek és százszoros termést hoztak.” Amikor ezt elmondta, felkiáltott: „Akinek van füle a hallásra, hallja meg!” Tanítványai később megkérdezték őt, hogy mit jelent ez a példabeszéd. Ő ezt mondta nekik: „Nektek adatott, hogy megismerjétek Isten országának titkait, másoknak csak példabeszédekben, hogy nézvén ne lássanak, és hallván ne értsenek (Iz 6,9). Ez tehát a példabeszéd: A mag Isten igéje. Az útfélre hullott magok azok, akik hallgatják, de azután eljön az ördög, és kiveszi az igét szívükből, nehogy higgyenek és üdvözüljenek. A kősziklára hullott magok azok, akik, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nincs gyökerük; egy ideig hisznek, a kísértés idején azonban elpártolnak. A tövisek közé hullott magok azok, akik hallgatják, de az élet gondjai, gazdagsága és gyönyörűségei később elfojtják bennük az igét, és gyümölcsöt nem teremnek. Amelyik pedig jó földbe esett, azokat jelenti, akik tiszta és jó szívvel hallgatják az igét, megtartják, és gyümölcsöt hoznak állhatatosan.

Bevezető ima: Uram, Jézus, hiszem, hogy azért jöttél el ebbe a világba, hogy megszabadítsd a bűnösöket. Remélek benned és hatalmadban, hogy kegyelmed által átalakítod lelkemet a bűnösségből a szentségre. Uram, szeretlek, és felajánlom neked szívemnek azt a vágyát, hogy téged tegyelek életemben az első helyre. Szeretni akarlak egész értelmemmel, teljes szívemből, teljes lelkemből és minden erőmből.

Kérés: Uram, segíts nekem, hogy készségesen elfogadjam akaratodat!

1. Kemény talaj. Olyanok vagyunk, mint a kemény föld, ha meghalljuk a Szentlélek sugalmazásait, melyek arra hívnak, hogy a jót tegyük, de félvállról vesszük azokat, és nem szerintük cselekszünk. Így hagyjuk, hogy az ördög a Jézus által felkínált kegyelmet elvegye, hogy így ne hatolhasson a szívünkig. Gyakran megakadályoz bennünket a felületesség és a hit hiánya abban, hogy az isten által küldött jelzéseken elgondolkodjunk, és levonjuk a megfelelő következtetéseket. Imádkoznunk kellene azért, hogy nyitottabbak legyünk Isten sugallataira.

2 Sziklás talaj. Hányan hallgatjuk örömmel Isten szavát és követjük Krisztust mindaddig, amíg minden békés körülöttünk, de a megpróbáltatás idején elpártolunk? Lelki gyökereinket mélyebbre kell eresztenünk, és Isten szavának gyökerét mélyebbre kell engednünk a szívünkben. Ez leginkább akkor történik meg, ha olvassuk és szemléljük az evangéliumot, és megszilárdítjuk a hitünket a gyónás és az Eucharisztia szentsége által.

3. Tövises talaj. A tövises talaj azokat képviseli közülünk, akik elhanyagolják lelki életüket a földi gondok, a gazdagság és a szórakozások miatt. Ha szívünk talaja tövises, akkor azokat az érett gyümölcsöket, melyeket Krisztus vár tőlünk, nem tudjuk meghozni – és oly sok tövis között élünk…! Hogy Isten kegyelme növekedhessen bennünk, le kell mondanunk a saját kényelmünkről és szórakozásainkról, mert eltávolodva a kereszttől nem létezik növekedés a személyes életszentségben.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, bánj velem úgy, mint a földdel, de mint a jó földdel. Nem akarom, hogy tövisek, szikla, vagy a szív keménysége Igéd útjába álljon. Gyümölcsözőbb talaj szeretnék lenni Igéd számára, hogy a lelkek megmentésének eszköze lehessek, és hogy a te dicsőségedre használhass engem!

Elhatározás: Ma többször el fogom mondani ezt az imát: „Ne az én akaratom teljesedjen, hanem a tiéd.”


A pápa imaszándéka 2010. szeptember hónapra:
Isten szava, mint a társadalmi fejlődés jele: Hogy a világ kevésbé fejlett részeiben Isten szavának hirdetése újítsa meg az emberek szívét, arra bátorítva őket, hogy hiteles társadalmi fejlődés szereplői legyenek
A háborúk vége: Hogy szívünket megnyitva a szeretetre véget vessünk annak a számos háborúnak és összetűzésnek, amelyek még mindig vérrel szennyezik a világot.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom