2010. szeptember 18., szombat

Évközi huszonnegyedik hét – szombat

2010. szeptember 18. - Szombat

  Amikor egyszer  a  városokból  nagy  tömeg  gyűlt  Jézus  köré,  ő  ezt  a
  példabeszédet mondta nekik: Kiment a  magvető magot vetni. Amint  vetett,
  némely  szem  az  útfélre  esett;  ott  eltaposták,  és  az  égi   madarak
  felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alighogy kikelt, elszáradt,
  mert nem volt  nedvessége. Némely  pedig tövisek közé  hullott. A  tövisek
  felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott.  Kikelt,
  és százszoros termést  hozott. E szavak  után Jézus felkiáltott:  Akinek
  füle van, hallja meg!   Akkor  megkérdezték  tanítványai,  hogy  mi  a  példabeszéd  értelme.  Így
  válaszolt: Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának  titkait.
  A  többieknek  csak  példabeszédekben,  hogy  nézzenek,  de  ne  lássanak,
  halljanak, de ne értsenek. A példabeszéd értelme ez: a mag Isten igéje. Az
  útfélre eső mag azokat jelenti, akik  hallgatják az igét, de aztán jön  az
  ördög, és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is
  üdvözüljenek.  A   köves  talajra   hullott  mag   azokat  jelenti,   akik
  meghallgatják az  igét, örömmel  be  is fogadják,  de  az nem  ver  bennük
  gyökeret. Egy ideig hisznek, de  a kísértés idején elpártolnak. A  tövisek
  közé eső  mag azokat  jelenti,  akik meghallgatják  az  igét, de  az  élet
  gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést
  nem hoznak. A jó földbe eső  mag végül azokat jelenti, akik  meghallgatják
  az igét,  jó és  erényes szívvel  meg  is tartják,  és termést  is  hoznak
  állhatatosságban.?
  Lk 8,4-15

  Elmélkedés:

  A magvetőről  szóló jézusi  példabeszéd  az isteni  tanítás  hallgatásának
  különböző módjairól szól. A magvetés tevékenységének leírása  meglehetősen
  pesszimistán kezdődik,  hiszen  nagyon  jelentős mennyiségű  mag  hull  az
  útszélre, a köves  talajra vagy a  tövisek közé. Ha  ilyen sok mag  veszik
  kárba, akkor igazán nem  várható jó termés.  A példabeszéd végére  viszont
  éppen ennek az ellenkezője történik, hiszen százszoros termést hoznak a jó
  földbe hullott magok.  Ez egyértelműen az  isteni tevékenységnek,  illetve
  közreműködésnek köszönhető.  A  gyenge  termést  ígérő,  rosszul  sikerült
  magvetés ellenére is bőséges a termés.
  Talán éppen  ez  ad  nekünk  erőt ahhoz,  hogy  az  evangélium  hirdetését
  végezzük. Ha  igehirdetésünk  emberi  gyengeségünk  miatt  nem  sikerül  a
  legfényesebben,  nincs   okunk   félelemre,  hiszen   ha   kötelességünket
  teljesítettük,  akkor   számíthatunk  az   isteni  közreműködésre,   amely
  biztosítani fogja, hogy munkánk végül is eredményes legyen.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Jézus Krisztus, lelkem Pásztora, vedd el tőlem minden bűnömet kereszted és
  szereteted erejében! Tiéd  akarok lenni!  Gyönge vagyok és  a bűn  sokszor
  fogva  tart,  de  szeretném  őszinte  szívvel  és  teljes  erőmből   ismét
  megkísérelni, hogy mindennel szakítsak, ami Tőled távol tart.
  Életem egyetlen Pásztora, segíts ebben!
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom