2010. szeptember 23., csütörtök

Évközi huszonötödik hét – csütörtök

A szív megtérése
2010. szeptember 23. Évközi huszonötödik hét – csütörtök
Pietrelcina-i Szent Pio

P. Barry O’Tool LC

Lk 9,7-9
Heródes negyedes fejedelem hallott mindenről, ami történt, és zavarban volt, mivel egyesek azt mondták: ,,János támadt fel halottaiból', némelyek pedig, hogy ,,Illés jelent meg', mások meg: ,,a régi próféták közül támadt fel valamelyik'. Ekkor Heródes azt mondta: ,,Jánost lefejeztettem; kicsoda tehát ez, akiről ilyeneket hallok?' És látni akarta őt.

Bevezető ima: Amint belépek ma jelenlétedbe Uram, tudom, hogy méltatlan vagyok veled lenni. „Az örök élet Igéi nálad vannak Uram és én hiszem, hogy te vagy egyedül a Szent Isten”. Uram, bűnbánattal, imádással és a kegyelmedben való reménykedéssel. térdelek le előtted.

Kérés: Segíts, Uram még teljesebben megtérjek hozzád!

1. Napi beszélgetésünk Istennel. Heródes vágyát, hogy meglássa Jézust, nem a megtérés vagy a hit motiválta. Bebörtönzése egész ideje alatt Keresztelő Szt. János folyamatosan hívta Heródest a megtérésre. „Heródes félt Jánostól. Tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmezte. Ha beszélgetett vele, nagy zavarba jött, de azért szívesen beszélgetett vele.” (Mk 6,21) Azonban Heródes folyamatosan elhárította a megtérést. Mindennap szükségünk van megtérésre. Nem elég, csak azt mondani, hogy elfogadjuk Jézust személyes urunknak és megváltónknak, és azt mondani, hogy „újjá születtünk”. Valóban új életet kell kezdenünk és mindennap meg kell újítanunk a Krisztus mellett szóló döntésünket. Ma meg akarok térni a gyengeségeimből és a hiányosságaimból. Közelebb akarok kerülni hozzád, Uram!

2. Mi az igazság? Eljön az a pillanat életünkben, amikor tükörbe kell néznünk, és meglátni magunkat olyannak, amilyenek igazán vagyunk. Bátorság kell szembenézni önmagunkkal, és azt kérdezni: „Ki vagy te valójában? Mit teszel önmagaddal, és az Istentől kapott talentumaiddal? Mi az igazság?” Nem minden viszonylagos Heródes életében. Van egy igazság amelyet elfogad: „Jánost én fejeztettem le.” Életében ez lehetett volna a kiindulási pont az igazi megtérés és Isten irgalmának elfogadásához. De legalább felismerte, hogy hibát követett el. Mindaz, amit Jézusról hallott lelkiismeret furdalást okozott neki. Félt attól, hogy bűne visszatér, és üldözni fogja. A megtérésnek mindig azzal kell kezdődnie, hogy elfogadjuk hibáinkat és rosszra való hajlamunkat. Azt mondják Néri Szent Fülöp reggel belenézett a tükörbe és azt mondta: „Uram, figyelj Fülöpre ma, nehogy újra eláruljon téged.”

3. Boldogok a tiszta szívűek. Jézus maga tanít minket a Nyolc Boldogságban. „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.” Nyssa-i Szent Gergely kicsit részletesebben megmagyarázza ezt, amikor ezt mondja: „Az ember, aki Istent látja, minden jót meglát. Ez által megértjük a vég nélküli, örök életet és a romolhatatlan, halhatatlan üdvösséget. Meg fogjuk látni az igazi világosságot és meg fogjuk hallani a Szentlélek édes hangját; minden jónak örvendeni fogunk az elérhetetlen dicsőségben.” (MNK1) Látni és birtokolni Istent, ez napi megtérésünk eredménye. Ez a szív békéjének ígérete, az igazi boldogság, és az örökkévaló élet. Ez létezésünk értelme. Mi többet kérhetnénk?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, én valóban vágyom látni arcodat, ne rejtsd el előlem! Segíts elfogadni magamat olyannak, amilyen igazából vagyok! Igyekszem legyőzni gyengeségeimet és bűnre való hajlamomat. Segíts megtisztítani szívemet azért, hogy láthassalak téged mindennapi életemben és egykor majd birtokoljalak az örök életben.

Elhatározás: Törekedni fogok az igazi megtérésre azzal, hogy őszintén elmondom a bűnbánati cselekmény szavait és megpróbálok részt venni a szentmisén, vagy legalább meglátogatni Krisztust az Oltáriszentségben.


Erdő Péter bíboros atya 2010. szeptemberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy hazánkban mindenki találjon munkát és emberhez méltó megélhetést és így megtapasztalja felelősségét és fontosságát családja és az egész társadalom számára.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom