2010. szeptember 23., csütörtök

Évközi huszonötödik hét – csütörtök

  2010. szeptember 23. - Csütörtök

  Heródes, a  negyedes  fejedelem mindenről  értesült,  amit Jézus  tett  és
  hirdetett. Nyugtalanság fogta el, mert  egyesek azt mondták: János  támadt
  fel a halálból.  Mások szerint: Illés  jelent meg újra.  Voltak, akik  azt
  állították: A  régi próféták  közül kelt  életre valamelyik.  Heródes  így
  töprengett: Jánost  lefejeztettem.  Ki  lehet  hát  az,  akiről  ilyeneket
  hallok? És kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust.
  Lk 9,7-9

  Elmélkedés:


  Jézus tanításának és tetteinek híre Heródeshez is eljutott. Még ő is,  aki
  nem sokkal  korábban  lefejeztette  Keresztelő Jánost,  arra  ösztönzik  a
  Jézusról hallottak,  hogy  keresse  a vele  való  személyes  megismerkedés
  lehetőségét.  De   csak  kíváncsiságból   és  félelemből   akar   Jézussal
  találkozni. Kíváncsi arra, hogy ki lehet az az ember, aki csodatévő erővel
  rendelkezik, s  attól  fél, hogy  egy  népszerű és  hatalommal  rendelkező
  személy elveheti  uralmát. Az  emberek sok  minden gondolnak  Jézusról,  s
  látszik, hogy  fogalmuk sincs  arról,  hogy a  mennyei  Atya küldte  őt  a
  világba. Mi azért  akarjuk Jézust és  tanítását megismerni, hogy  aszerint
  éljünk.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:


  Uram, nagy öröm  él szívemben,  mert beszálltál életem  hajójába és  ezzel
  részt vállaltál  emberi életemből.  Azért teszed  ezt, hogy  velem  együtt
  indulj a világ nagy tengere felé. A magam ereje sokszor kevésnek bizonyul.
  Kudarc és sikertelenség ér  nap mint nap, de  a veled való találkozás  óta
  újra erőt érzek  magamban, és  lelkesedést, hogy  ismét érted  fáradozzak.
  Taníts  engem,  hogy  mindig  engedelmeskedjek  szavadnak  és  emberhalász
  legyek,  aki  bátran   indulok  az   emberekhez,  hogy   hirdessem  a   te
  Evangéliumodat.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom