2010. szeptember 20., hétfő

Évközi huszonötödik hét – hétfő

2010. szeptember 20. - Hétfő

  Jézus egyszer  így beszélt  tanítványaihoz: Ha  valaki lámpát  gyújt,  nem
  takarja le, vagy nem rejti az  ágy alá. Inkább felteszi a tartójára,  hogy
  aki belép  a  házba,  világosságot találjon.  Semmi  sincs  elrejtve,  ami
  nyilvánosságra ne  jutna; és  nincs olyan  titok, ami  ki ne  derülne,  és
  nyilvánvalóvá  ne   lenne.  Ügyeljetek   hát,  hogy   milyen   figyelemmel
  hallgattok! Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az
  még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé.
  Lk 8,16-18

  Elmélkedés:

  A tömör  jézusi  mondásoknak az  a  mondanivalója, hogy  nem  elég  csupán
  hallgatni  Isten   tanítását,  hanem   úgy  kell   arra  tekinteni,   mint
  világosságra, amely fényt hoz az ember  életébe. Ha valaki nem ismeri  fel
  az isteni szó minden embert megvilágosító erejét, vagy nem érti meg,  hogy
  azt tovább kell adnia másoknak,  akkor az egészet elveszítheti. Az  isteni
  tanítás életünket alakító  erő. Cselekedeteinket  ehhez érdemes  szabnunk,
  hogy azok miatt sem Isten, sem emberek előtt ne kelljen szégyenkeznünk. Jó
  és rossz tetteink egyaránt nyilvánosságra  kerülnek, de Isten előtt  amúgy
  sincsenek elrejtve.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Uram, életemben oly  sok az árnyék,  de Te azt  akarod, hogy fény  legyek.
  Bennem még  oly  sok  a  homály, de  Te  azt  akarod,  hogy  testvéreimnek
  világítsak. Magamat is alig vonszolom, de Te azt akarod, hogy testvéreimet
  hozzád vezessem, Hozzád vonzzam.  Oly üres és íztelen  vagyok Uram, de  Te
  azt akarod, hogy  a só legyek.  Uram, Te légy  életem fénye,  világossága,
  íze, jó illata! Engedd, ha velem találkoznak az emberek, Rád találjanak!
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom