2010. szeptember 22., szerda

Évközi huszonötödik hét – szerda

Dönts szabadon!
2010. szeptember 22. Évközi huszonötödik hét – szerda

Jeffery Jambon, LC

Lk 9, 1-6
Jézus összehívta a tizenkét apostolt. erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett, és a betegségek gyógyítására. Majd elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Azt mondta nekik: „Semmit se vigyetek az útra, se botot, se táskát, se kenyeret, se pénzt, és két köntösötök se legyen! Amelyik házba betértek, ott maradjatok, és onnan induljatok tovább! Ha pedig valahol nem fogadnak be titeket, a várost elhagyva, még lábaitok porát is rázzátok le bizonyságul ellenük!” Útra keltek tehát, bejárták a falvakat, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt.

Bevezető ima: Csodálatos elméletek vannak, Uram, de megélni azokat sokkal jobb. Azért teremtettél engem, hogy megismerjelek, szeresselek, hogy szolgáljalak életemmel, és boldog legyek veled az örök életben. Segíts, hogy megélhessek mindent ezek közül a rendkívüli elvek és alapigazságok közül. Hiszek benned Uram, mert te táplálod kitartásomat, és folyamatosan biztatsz, hogy kitartsak ígéreteid mellett. A te szereteted ösztönöz, hogy viszontszeresselek téged. Add, hogy ebben a szeretetben növekedjek, és az önszeretetem csökkenjen!

Kérés: Uram, segíts, hogy a te kegyelmedre, és ne a világi dolgokra hagyatkozzam!

 1. A küldetés. Krisztus mindenféle felszerelés nélkül küldte ki apostolait a világba, hogy hirdessék az Örömhírt. A gondviselésbe kellett bízniuk. Jézus úgymond minimalizálja úti felszerelésüket, hogy semmit ne vigyenek magukkal. Hogyan tudták megérinteni az embereket? Ahogy Szent Pál, ők is megértették, hogy Jézus egy bizonyos távolságból irányítja a lépéseiket: „Őérte mindent veszni hagytam, sőt szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerjem.” (Fil. 3, 8). Jézus korlátokat adott a tanítványoknak azért, hogy megtanítsa őket arra, hogy az iránta való szeretetük terem gyümölcsöt, és nem a ”karrierépítés”. Bennem van-e ez a meggyőződés otthon, amikor dolgozom, vagy amikor éppen gondoskodom szükségleteimről? Kész vagyok-e akár két kilométert megtenni, ha egyházközösségem arra kér, hogy tegyek meg egy kilométernyi utat?

2. Szabadon minden földi dologtól. Krisztus óv minket attól, hogy vagyont halmozzunk fel, nem annyira azáltal, ahogy beszél, hanem ahogyan cselekszik. Úgy küldi ki barátait, mint bárányokat a farkasok közé, nem arra küldi őket, hogy egész hétvégén csak pihenjenek egy kényelmes fotelben. Jézus a saját maga mutat jó példát, s ezzel támasztja alá tanítását arról, hogy milyen egy sikeres apostol. Egy koszos barlangban született, mindenféle kényelem és luxus-vendégfogadó nélkül. Egy jászol volt az első ágya. Elküldte Pétert, hogy a hal szájából szedje ki az érmét, mert nem volt pénze, hogy megfizessék az adót. Olyan egyszerű eseteket ismertetett meg az egész világgal, mint a szamariai asszonnyal való találkozása a kútnál, vagy egy temetési menet a faluban. Valaki másnak a sírjába lett eltemetve. Az anyagi javak megléte vagy hiánya nem akadályozhat meg abban, hogy beteljesítsük azt, amire az Úr küldött minket.

3. Szabad választás. Jézus nem egy túlélőtáborba küldte az apostolokat. Mégis úgy tűnt, hogy minél keményebb körülmények voltak, annál nagyobb volt a vonzereje. Ez olyannak látszik, mint egy misztikus valóság, amely körülveszi mindazt az isteni indíttatású apostoli munkát, vagy feladatot, amelyre a keresztények vállalkoztak. Ezek a galileai halászok szabadon nekikezdtek egy számukra ismeretlen foglalkozásnak. Jézus adott nekik erőt és tekintélyt, ez motiválta őket. Az apostolok valami olyan rejtett kincset tapasztaltak meg, amely akkora lelkesedéssel töltötte be őket, hogy ennek a kincsnek a megszerzéséért és a másokkal való megosztásáért mindenről lemondtak. Ez a kincs Krisztus. Jézus és az apostolok között baráti kapcsolatnak kellett lennie, mivel ehhez a felelősségteljes küldetéshez elég volt egy rövid magyarázatot adnia. A Szentírás azt mondja: „Útra keltek tehát, bejárták a falvakat...” Az apostolok képesek voltak gyorsan dönteni, hogy mit tegyenek, hiszen „cserépedényükben” olyan kincset hordoztak, amelyet mindenfelé szét kellett osztaniuk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, akármilyen csodálatosak is az anyagiak, össze sem lehet hasonlítani őket azzal, hogy téged birtokolhatlak, és rólad beszélhetek másoknak. Nézd erőfeszítéseimet, amelyeket érted teszek, és áldd meg azokat! Uram, segíts, ahogy segítettél Szent Pálnak is, hogy folytassam a küzdelmet a mennyei koronáért, amely nem halványul el, és a rozsda nem fog rajta!

Elhatározás: Ma meg fogom találni a módját, hogy meglátogassam az Oltáriszentséget, és ott komolyan imádkozzak a Szentatya szándékára.


A pápa imaszándéka 2010. szeptember hónapra:
Isten szava, mint a társadalmi fejlődés jele: Hogy a világ kevésbé fejlett részeiben Isten szavának hirdetése újítsa meg az emberek szívét, arra bátorítva őket, hogy hiteles társadalmi fejlődés szereplői legyenek
A háborúk vége: Hogy szívünket megnyitva a szeretetre véget vessünk annak a számos háborúnak és összetűzésnek, amelyek még mindig vérrel szennyezik a világot.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom