2010. szeptember 25., szombat

Évközi huszonötödik hét – szombat

Októbertől indul a Vándor Evangélium Imaszolgálat ötödik éve, amelynek témája az engesztelés és a család.
Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnak közös imádságunkba.
Jelentkezés és további információ: info@vandorevangelium.hu .

A hit ajándéka
2010. szeptember 25. Évközi huszonötödik hét – szombat

P. Christopher Scroggin LC

Lk 9,43b-45
Ekkor mindnyájan elcsodálkoztak Isten nagyságán. Mivel mindannyian csodálkoztak azon, amit tett, ő így szólt tanítványaihoz: ,,Jegyezzétek meg jól ezeket a szavakat, mert az Emberfiát az emberek kezébe adják.'' Ők azonban nem értették ezt a beszédet. El volt rejtve előlük, hogy fel ne fogják, de nem merték őt kérdezni e beszéd felől.

Bevezető ima: Uram, áraszd ki rám fényedet, hogy értelmemet és lelkemet eltöltse a Te örök életre vezető igazságod. Hitem által egyre jobban szeretlek, és reménykedem jóságodban. Uram Jézus, újra eljövök hozzád és keresem a hit fényét, hogy szándékaidat jobban meg érthessem. Engedj nagyon közel magadhoz, hogy imáim tetszésedre legyenek!

Kérés: Uram Jézus, erősítsd meg hitemet, hogy nyomdokaidon járjak!

1. A tudományba vetett vak hit. Oly sok mindennapi dolog van, amelyeket magától értetődőnek tartunk. Azt is mondhatjuk, hogy vakon hiszünk az elektromosságban, a felhőkarcolók hatalmas technikai berendezéseiben, csak hogy ezt a két példát említsük arra, hogy mi minden tűnik számunkra teljesen természetesnek. Nem is gondolkozunk sokat ezekről a dolgokról, bízunk abban, hogy mindig és minden működni fog. Azonban, ha „hitemmel” túllépem a tapasztalati tudás – az elektromosság és a technika – határát, s kilépek a lelki síkra, rögvest magam gördítek akadályokat hitem útjába.

2. Természetfölötti hit. A mai evangéliumban hallott jézusi kijelentést csak „természetfölötti hittel” érthetjük meg. Ez a hit olyan ajándék, amelyet alázatosan kell kérnünk az Istentől, hogy bevilágítsa egész életünket. A hit nagyobb tudásra vezet el minket, mint a tisztán emberi ismeretek. Jézusba vetett bizalommal imádkozzunk ezért a hitért.

3. A kérdezéstől való félelem. A mai evangéliumi részben a tanítványok féltek feltenni kérdéseiket Jézusnak. Nem biztos, hogy rossz, ha olyan dolgokról teszünk fel kérdéseket, amelyeket nem értünk: ez teljesen természetes, és gyermeki bizalomra utal. Krisztusnak mindig van válasza kérdéseimre – világos és érthető válaszai – még akkor is, ha én magam az adott pillanatban nem értem meg egyből ezeket. Krisztus nem azt akarja, hogy az általa adott értékeket és tanítását csak passzívan elfogadjam. Azt akarja, hogy szabadon döntsek ezek mellett; nem is annyira azért, mert tökéletesen értek mindent, hanem azért, mert bízom Istenben, aki szeret engem.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, olyan egyszerű számomra, hogy életemet tisztán emberi szemszögből nézzem. Megtanultam, hogy mindennapi életemben mindent logikusan megmagyarázzak, s ebben addig is eljutok, hogy már nem is hiszem azt, ami nem tűnik racionálisnak. Adja nekem éber hitet, hogy mindent a Te szemszögedből lássak! Add, hogy hitem világítsa be minden nap életem útját!

Elhatározás: Mai imámban alázatosan fogom kérni Jézus Krisztustól a hit ajándékát.

Erdő Péter bíboros atya 2010. szeptemberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy hazánkban mindenki találjon munkát és emberhez méltó megélhetést és így megtapasztalja felelősségét és fontosságát családja és az egész társadalom számára.


--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom