2010. szeptember 25., szombat

Évközi huszonötödik hét – szombat

2010. szeptember 25. - Szombat

  Az ördögtől megszállott fiú  meggyógyítása után a tanítványok  csodálattal
  tekintettek Jézusra. Ő azonban  figyelmeztette őket: Véssétek  szívetekbe,
  amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják.
  De azok nem értették  meg ezt a beszédet,  és igazi értelme rejtve  maradt
  előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.
  Lk 9,43b-45

  Elmélkedés:

  Jézus csodáit látva az apostolok  csodálattal néznek Mesterükre, de  aztán
  hamarosan hideg zuhanyként éri őket  azon kijelentés, amely szerint  Jézust
  ki fogják szolgáltatni  az emberek kezére.  Jézus elfogása, szenvedése  és
  kereszthalála  valóban   olyan   esemény  lesz,   amely   megdöbbenti   az
  apostolokat, akiknek hite a  mostani csodálat és  sok tanítás ellenére  is
  meginog, és csak a feltámadás megtapasztalása adja meg nekik az erősítést.
  Mi is naponta figyelmesen és talán csodálattal hallgatjuk Jézus tanítását,
  hiszen az  útmutatást  ad számunkra  életünkben.  Lelkesedésünk  mindaddig
  tántoríthatatlan,  amíg  valamilyen  szenvedés  nem  ér  bennünket,   vagy
  próbatétel elé nem kell állnunk.  Ezeket sokszor értetlenül szemléljük,  s
  talán nincs  is  hozzá  bátorságunk,  hogy  azok  értelméről  megkérdezzük
  Jézust. Pedig keresztjének szemlélése megérteti velünk, hogy a szenvedések
  árán győzedelmeskedik a szeretet.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Add nekem, Uram, kegyelmedet, hogy mindig velem legyen, velem dolgozzék, s
  kitartson velem mindvégig! Add, hogy  mindig azt kívánjam és akarjam,  ami
  neked leginkább helyesnek  és kedvesnek  tetszik! A te  akaratod az  enyém
  legyen, az  én akaratom  mindig kövesse  a tiédet,  s a  lehető  legjobban
  értsen vele egyet.
  Canisius Szent Péter
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom