2010. szeptember 19., vasárnap

Évközi huszonötödik vasárnap

A legfőbb felfedezés
2010. szeptember 19. Évközi huszonötödik vasárnap

P. Jeffery Jambon LC

Lk 16, 1-13
Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Egy gazdag embernek volt egy intézője. Bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Erre magához hívatta és azt mondta neki: „Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem lehetsz tovább az intézőm!” Az intéző ezt mondta magában: Mitévő leszek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek a házukba, ha elmozdít az intézőségből. Magához hívta tehát urának minden egyes adósát, és megkérdezte az elsőtől: „Mennyivel tartozol uramnak?” Az így felelt: „Száz korsó olajjal.” Erre azt mondta neki: „Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet!” Azután megkérdezte a másikat: „Hát te mennyivel tartozol?” Az így válaszolt: „Száz véka búzával.” Erre azt mondta neki: „Vedd elő adósleveledet, és írj nyolcvanat!” Az úr megdicsérte a hamis intézőt, hogy okosan cselekedett; mert a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Azt mondom hát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor az elmúlik, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki kicsiben hű, a nagyban is hű; és aki a kicsiben hazug, az a nagyban is hazug. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazit? És ha a máséban nem voltatok hűek, akkor ki adja oda nektek azt, ami a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak; mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”

Bevezető ima: Uram, te vagy az élet szerzője. Te alkottál minden létezőt. Add, hogy mint a legfőbb szeretet, te legyél az első az életemben, mindenekfölött. Segíts, hogy minden más a második helyen legyen, a te nagy dicsőséged foglalja el a szívemet egyedül. Hiszek szereteted erejében. Remélek benned, és abban, hogy amit számomra tartogatsz, az felülmúl minden képzeletet. Téged választalak a mai napon, Egyetlen Szeretet. Az enyém vagy, Uram.

Kérés: Uram, és Megváltóm, segíts meg ma engem, hogy a szívem összes erejével a te ügyedért fáradozzam!

1. Két arc. Mondani valamit és az ellenkezőjét tenni: ez az egyik legnehezebb erkölcsi harca az emberi szívnek. Két arccal élni: ez okozza a legnagyobb nyugtalanságot minden léleknek. A lelkiismeret halkan szól először, majd később hangosabban, de a cselekedetek keményen küzdenek az ellenkezőért. A felelősség, amelyet mindannyian hordozunk, arra késztet bennünket, tegyük a jót, és lelkiismeretünk szerint cselekedjünk – mégis annyi időt vesztegetünk el szükségtelen dolgokra, és okozunk a körülöttünk élőknek csalódást. Ez a kiábrándító tapasztalat megzavarja a közösség békéjét. Ennek az az oka, hogy az önmagunk által szabadon felvállalt kötelességeinket nem teljesítjük, és a felénk irányuló elvárásokat mindig csak halogatjuk.

2. Egy értékes megoldás. A kétarcú élet emberi kapcsolatainkban a bizalmatlanság forrása. Mindazonáltal Jézus ebben a példabeszédben nyitva hagy egy ajtót a makacs szívűeknek. Még van egy kiút a hamis intéző számára. Amikor az intéző észreveszi, hogy korlátozott az ideje, ravaszul kihasználja helyzetét, és barátokat szerez magának. A Mester megdicséri a hűtlen intéző taktikáját, sőt még az intéző okosságát és kreativitását is dicséri a pillanatnyi ellenségnek, mert így akarja Jézus megmutatni a következő intézőknek, hogyan bánjanak majd a vevőkkel és az eladókkal. Ez a határtalan odaadás nagyon hasznos és tiszteletreméltó lehet a nehéz időkben, különösen akkor, amikor ezt egy megbízható intéző hajtja végre. Milyen jó lehet az, amikor ez valóban megvalósul!

3. Egyoldalúság. Úgy tűnik, hogy nagy áldás, ha az intéző egyfelől használja azokat a gyümölcsöző lehetőségeket, mint például: jóindulat és okosság, intelligensen cselekszik, sokat ér el kevés idő alatt; másfelől pedig teljesíti mesterének kívánságait. Hogyan látom mindezt a saját életemben? Megtapasztalom-e a boldogságot a Krisztussal és az Egyházzal való kapcsolatomban, amikor birtoklom Isten szeretetét? Tudatosan használom-e számos képességemet, talentumaimat, és az Istentől kapott adományokat az ő dicsőségére, és országának terjesztésére?  Arra irányul-e minden cselekedetem és igyekezetem, a családi programoktól kezdve egy irodai telefonbeszélgetésen át, egy rendezvényen való részvételt is beleértve, hogy Isten dicsőségét és az Ő országát terjesszem?

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, Isteni Mesterem, hogy röviden megosztottad velem talán legfontosabb tanításodat, hogy igaz követőd lehessek, és a szívem mélyéből boldog legyek. Segíts felemelnem szívemet, hogy ne ragadjak bele ennek a múlékony világnak a sarában, mialatt azon igyekszem, hogy téged dicsérjelek gondolataimmal, szavaimmal és tetteimmel.

Elhatározás: A mai napon segítőkészségemmel és kedvességemmel mindazoknak a javát szeretném szolgálni, akikkel csak találkozom.


Erdő Péter bíboros atya 2010. szeptemberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy hazánkban mindenki találjon munkát és emberhez méltó megélhetést és így megtapasztalja felelősségét és fontosságát családja és az egész társadalom számára.
--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom