2010. szeptember 15., szerda

Fájdalmas Szűzanya

Az otthonomba vinni Máriát
2010. szeptember 15. Évközi huszonnegyedik hét – szerda
Fájdalmas Szűzanya
P. Patrick Butler

Jn 19: 25-27
Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: "Asszony, nézd, a fiad!" Aztán a tanítványhoz fordult: "Nézd, az anyád!" Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

Bevezető ima: Uram, Te oly sokféleképpen mutattad meg nekem gondoskodó szeretetedet. Az egyik ilyen alkalom, amikor édesanyádat János apostolra bíztad és ezzel minden embernek adtad őt – köztük nekem is. Növeld hitemet, hogy a hozzá fűződő kapcsolatom igazabb és szorosabb legyen! Add meg nekem a meggyőződést, hogy Mária mindig elkísér engem anyai szeretetével és a reményt, hogy közbenjárásával számtalan kegyelmet nyerhetek el! Cserébe én méltóképpen fogom szeretni őt és felajánlom neki igyekezeteimet, így követve példáját.

Kérés: Mária, jöjj ma az életembe! Legyek vigasztalás számodra azzal, hogy hűségesen követem fiadat.

1. A keresztnél állva. Ma a „Fájdalmas Szűzanya” ünnepe van. Mária se szerette nálam jobban a fájdalmat és a bánatot. Gábriel arkangyal üzenete a hivatásáról nem szólt semmi ilyesmiről, csak a megváltás ígéretéről. Habár Jézus születése után Simeon kiegészítette a küldetésének teljes valóságát: „…jel lesz, amelynek ellentmondanak. A te lelkedet is tőr járja át –, hogy nyilvánosságra jussanak sok szív gondolatai.” (Lk 2; 35) Amikor Mária felismerte, hogy hivatása azzal fog kiteljesedni, ha Fiát végigkíséri keresztútján, ezt engedelmes lélekkel megtette. Ő Isten titokzatos tervét akarta megvalósítani, nem szegült ellen, hanem mindig közel állt Jézushoz és eltűrte mindazt a szenvedést, amit ez jelentett neki.

2. Jézus utolsó akarata. Jézus szavai, melyeket anyjához és szeretett tanítványához intézett, a végső akarata, a végrendelete. Ő a szeretett személynek azt adta örökbe, ami legkedvesebb számára. Máriának egy barátot adott, akit oly nagyon szeret, akinek szüksége lesz Máriára az előtte álló megpróbáltatások közepette. Jánosnak a legnagyszerűbb emberi támaszt adta, az édesanyját, aki a leghűbb követője. Tudta, hogy Máriának szüksége lesz egy fogadott fiúra, aki majd kíséri és megvigasztalja.

3. Mária boldoggá tesz engem. János komolyan vette a Mária iránti felelősségét, és saját házába vitte őt. János számára az otthon nem kevesebb volt, mint a Jézus által alapított Egyház. Mária lehetett a hely büszkesége, mint Jézus anyja, aki legjobban ismerte, szerette és szolgálta Őt. Mária is komolyan vette feladatát, olyan komolyan, hogy rögtön mindenkit, akivel találkozott, fogadott fiának és lányának tekintett. Ennek a háznak, mely az Egyház, Mária adja az édességét a jól ismert mondásban: „Otthon, édes otthon”.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, nem lehetek elég hálás azért, hogy édesanyádat rám bíztad, és engem őrá. Gondoskodni szeretnék róla úgy, hogy figyelmes, hűséges fia vagyok, aki téged követ. Ez fogja őt megvigasztalni és szívét örömre deríteni. Mária, légy mindig mellettem és járj közbe értem Istennél, hogy kitartóan kövessem Fiadat!

Elhatározás: Személyesen szeretnék ma Máriához fordulni, akár spontán beszélgetésben vele, akár Krisztus életének titkain szemlélődve a rózsafüzérben.


Erdő Péter bíboros atya 2010. szeptemberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy hazánkban mindenki találjon munkát és emberhez méltó megélhetést és így megtapasztalja felelősségét és fontosságát családja és az egész társadalom számára.


--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom