2010. szeptember 15., szerda

A Fájdalmas Szűzanya

2010. szeptember 15. - Szerda, A Fájdalmas Szűzanya

  Nagypénteken: Jézus keresztje  mellett ott állt  anyja, valamint  anyjának
  nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor  Jézus
  látta, hogy  ott áll  anyja  és a  tanítvány,  akit szeretett,  így  szólt
  anyjához: Asszony, íme, a te fiad! Azután a tanítványhoz szólt: Íme, a  te
  anyád! Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.
  Jn 19,25-27

  Elmélkedés:

  Asszony, íme, a te fiad! ? mondja édesanyjának, Szűz Máriának a  kereszten
  függő Jézus Jánosra mutatva. Majd  a szeretett tanítványhoz szólt: Íme,  a
  te  anyád!   A  keresztény   hagyomány   néha  Jézus   édesanyjáról   való
  kegyeletteljes gondoskodásának, máskor Mária lelki anyaságának  értelmezte
  ezeket a szavakat, amelyek ugyanakkor azt is magukba foglalják, hogy Mária
  minden hívőnek és az Egyháznak is édesanyja.
  Ma, a fájdalmas Szűzanya emléknapján, amikor a számtalan lelki  gyötrelmet
  elviselő Máriáról  elmélkedünk, akkor  arra is  gondoljunk, hogy  mennyire
  erős és állhatatos asszony  volt ő, aki hittel  és szeretetben nézi  végig
  Fia szenvedését, s akinek hívő odaadása követendő példa számunkra.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Mária,  Jézus   anyja,  légy   mindnyájunknak   édesanyja,  hogy   mi   is
  tisztaszívűek legyünk, miként te voltál, hogy szeressük Jézust, ahogyan te
  szeretted őt,  hogy  a  legszegényebbek  szolgálatára  legyünk,  ahogy  te
  tetted, hiszen mindannyian Isten szegényei vagyunk!
  Boldog Kalkuttai Teréz anya
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom