2010. szeptember 27., hétfő

Páli Szent Vince

Októbertől indul a Vándor Evangélium Imaszolgálat ötödik éve, amelynek témája az engesztelés és a család.
Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnak közös imádságunkba.
Jelentkezés és további információ: info@vandorevangelium.hu .


A legnagyobb
2010. szeptember 27. Évközi huszonhatodik hét – Hétfő
Páli Szent Vince 
P. Edward McIlmail LC

Lk 9,46-50
Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Jézus szívük gondolatainak láttán odahívott egy gyereket, maga mellé állította, s így szólt hozzájuk: „Aki befogadja ezt a gyermeket a nevemben, engem fogad be. S aki engem befogad, azt fogadja be, aki küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az az igazán nagy.”
Ekkor János vette át a szót: „Mester, láttunk egy embert, aki ördögöt űzött a nevedben, de megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk.” Jézus így válaszolt: „Ne tiltsátok meg! Mert aki nincs ellenetek, az veletek van.”

Bevezető ima: Uram, benned találom örömöm és boldogságom. Hogyan bánthattalak meg a múló sikerek és élettelen dicsőség hajszolásával? Remélek benned, mert hűséges vagy ígéreteidhez. Szeretlek, mert Te előbb szerettél engem. Bűnös ember vagyok, pedig oly sok kegyelemmel ajándékoztál meg – most alázatosan megköszönök mindent.

Kérés: Szentlélek, add, hogy magamat a legkisebbnek lássam, aki arra hivatott, hogy másokat szolgáljon!

1. Az „én vagyok az első” szindróma. A hallgatás nem volt az apostolok erőssége. Hogyan lehetséges ez? Ha figyelmesen hallgattak volna az Úrra, akkor tudták volna, hogy nem a tekintély és elismerés elnyeréséért való törekvésről, hanem alázatról és szolgálatról beszélt. Megkérdezhetnénk, hogy Jézus szavai miért nem hatoltak be az apostolok szívébe? De mi talán jobbak vagyunk? Évről évre olvassuk és hallgatjuk ezt az evangéliumi szakaszt és mégis újra és újra beleesünk a büszkeség bűnébe. Talán azt gondoljuk, hogy jobbak, rátermettebbek és szentebbek vagyunk másoknál. De hogyan lát minket Jézus?

2. A Megrontó. Jézus elmagyarázza, hogy miben áll a nagyság: a leggyengébbeket és leginkább rászorultakat befogadni az Ő nevében. Ehhez alázatos szív szükséges. Istentől kapunk bizonyos képességeket, hogy a jó cél érdekében használjuk fel azokat. Az emberiség történelme tele van olyan emberekkel, akik minden lehetőséget megragadtak, hogy a másikat kihasználják. Van erre elég példa: etnikai csoportok, akik kihasználják a kisebbségeket, munkaadók, akik kizsákmányolják a szegény bevándorlókat. „A hatalom korrupttá tesz” tartja egy régi mondás. Ez tényleg így van. Hogy bánok azokkal, akik tőlem függnek? Olyan vagyok, mint egy diktátor? Mindig meg akarom mutatni, hogy ki a főnök? Vagy a szolgáló magatartást sajátítottam el?

3. A féltékenység megnyilvánulása. János elmesélte, hogy az apostolokkal megpróbáltak feltartóztatni valakit, aki Jézus nevében jót tett. abban állt ennek a személynek a bűne, hogy ő „nem velünk együtt” követte Jézust. A keresztények évszázadokon keresztül csak kevés jót cselekedtek, mert azt gondolták, hogy Istentől arra vannak hivatva, hogy az Egyházat védjék. A Szentlélek mindenféle új dolgot teremt, amiket meg kell vizsgálni, de nem szisztematikusan elutasítani, csak azért, mert újak. „Gyümölcseiről ismeritek fel őket” mondja Jézus. A lecke, amit Urunk adni akar nekünk: ne ítélj elhamarkodottan mások indítékai felől.  Először hagyjuk őket szabadon cselekedni, és várjuk ki, hogy munkájuk milyen gyümölcsöt hoz. Van-e valaki, akit visszatartok attól, hogy jót cselekedjen?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, add kegyelmedet, hogy az embereket és tetteiket a Te szemeddel lássam. Tedd mércémet a tiedhez hasonlóvá! Taníts meg, hogy ne a másik külsejét, hanem a szívét nézzem! Különösen arra taníts meg, hogy ne álljak azok útjába, akik jót akarnak tenni Egyházadért!

Elhatározás: Véghezviszek egy szeretetcselekedetet egy gyerekcsoportért.


Erdő Péter bíboros atya 2010. szeptemberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy hazánkban mindenki találjon munkát és emberhez méltó megélhetést és így megtapasztalja felelősségét és fontosságát családja és az egész társadalom számára.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom