2010. szeptember 24., péntek

Szent Gellért püspök és vértanú

2010. szeptember 24. - Péntek, Szent Gellért püspök és vértanú

  Abban az időben Jézus ezt  mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól,  akik
  megölik a testet, de a lelket  nem tudják megölni. Inkább attól  féljetek,
  aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két
  verebet adnak?  És mégsem  hull  a földre  egy  se közülük  Atyátok  tudta
  nélkül! Nektek pedig  minden szál  hajatokat számon  tartják! Ne  féljetek
  hát: sokkal  többet értek  ti a  verebeknél! Ha  valaki megvall  engem  az
  emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha
  valaki megtagad engem az emberek előtt,  én is megtagadom őt Atyám  előtt,
  aki a mennyekben van.
  Mt 10,28-33

  Elmélkedés:

  Félelmekről  olvasunk  az  evangéliumban.  Az  emberi  félelmeket   mindig
  ellensúlyozza az Istenbe vetett bizalom és a hit. Amikor a feltámadt Jézus
  megjelenik,  első   szavaival  mindannyiszor   meg  akarja   szüntetni   a
  tanítványok félelmét, amely  azonnal el  is múlik, amikor  a hit  szemével
  felismerik Őt. A feltámad  Jézusban és a  feltámadásban hívő embereknek  a
  szenvedésektől, sőt  még  a  haláltól  sem  kell  félniük,  hiszen  sorsuk
  ugyanúgy az örök  életre való  feltámadás lesz, miként  Krisztusé is,  aki
  önként vállalta a szenvedéseket és húsvéti feltámadásával örökre  legyőzte
  a halált.  Nincs  okunk félelemre,  ha  hisszük, hogy  Krisztussal  mi  is
  feltámadunk az örök boldogságra.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Add  Uram,  hogy  minden  dolog  felé  rendezett  szeretettel   forduljak,
  elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; úgy használjam e
  világ javait, mintha nem használnám.
  Add, hogy  értelmem  bizonyos  belső érzékével  meg  tudjam  különböztetni
  azokat  a  dolgokat,  amelyekre  szükségem  van,  azoktól,  amelyek   csak
  élvezetemre szolgálnak, hogy így  az átmeneti dolgokkal csak  ideiglenesen
  foglalkozzam, és csak  a szükséges mértékben,  de ugyanakkor örök  vággyal
  öleljem át az örök valóságokat.
  Clairvaux-i Szent Bernát
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom