2010. szeptember 24., péntek

Szent Gellért

Tanúságtétel szeretetből
Szent Gellért
2010. szeptember 24. Évközi huszonötödik hét – péntek

Alejandra Morera a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

Mt 10, 28-33
Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Féljetek inkább attól, aki a lelket is és a testet is el tudja pusztítani a gyehennában. Két verebet ugye egy fillérért árulnak? És egy sem esik közülük a földre a ti Atyátok tudta nélkül. Nektek azonban még a hajszálaitok is mind meg vannak számlálva a fejeteken. Ne féljetek hát, hisz különbek vagytok ti sok verébnél. Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt, aki a mennyekben van. De azt, aki megtagad engem az emberek előtt, én is meg fogom tagadni Atyám előtt, aki a mennyekben van.

Bevezető ima: Uram, ha te velem vagy, semmitől nem kell félnem. Tudom, hogy Te sose hagysz magamra, szólsz hozzám, meghallgatsz és vigyázol rám. Itt vagyok én is, Uram, hogy veled legyek, figyeljek a szavaidra és engedjem, hogy vigyázz rám.

Kérés: Jézusom, Szent Gellért vértanú ünnepén kérlek, hogy töltsd el a szívemet szeretettel és bátorsággal, hogy megéljem és megvédjem a beléd vetett hitemet!

1. Büntetés a vértanúság? Néha nehezen értjük, hogy Isten miért teszi próbára azokat, akiket szeret. Például Szent Gellértet. Egészen kicsi korától az Úr szolgálatára szentelte magát, hűségesen hirdette a hitet, templomokat és iskolákat épített. És Isten ezeken túl a vértanúságot is kérte tőle. A világ szemében ez inkább büntetésnek tűnhet, mint jutalomnak. Nehéz lemondani valamiről, amit nagyon szeretünk, így az életünkről is. Szent Gellért mégis az Úrtól jövő ajándéknak látta a vértanúhalált, mert nagyon jól ismerte és szerette Őt.

2. Isten szeretete többet kér. A hit által tudjuk, hogy amikor Isten arra kér, hogy feláldozzunk valamit, amit nagyon szeretünk, akkor olyan szeretetre hív, amilyenre előtte nem voltunk képesek. Csak akkor lehetséges lemondani egy mélyen és helyesen szeretett dologról vagy személyről, ha ez a lemondás egy másik iránti még nagyobb szeretet gyümölcse. Ezért tesz bennünket próbára az Isten. Nem azért, hogy bebizonyítsuk neki, hogy szeretjük Őt, hanem hogy még jobban tudjunk szeretni. Így működik Isten az életünkben: kéri, hogy áldozzuk fel, amit szeretünk, de utána sokkal többet ad vissza, mint amit kért. Kéri a földi életünket és az örök életet adja cserébe.
3. Ne féljetek! II. János Pál és XVI. Benedek pápák ezeket a szavakat ismételték pápai szolgálatuk kezdetén. Krisztus, aki jól ismeri az emberi szívet, tudja, hogy sok mindentől félünk. Ezek között található a szeretettől és az önátadástól való félelem, mert attól tartunk, hogy nem találunk válaszra, vagy ami még rosszabb, sebeket kapunk, csalódunk. Jézus azt kéri, hogy ne féljünk szeretni Őt és kiállni emellett a szeretet mellett szavainkkal, tetteinkkel és az életünkkel is. Nyissuk meg a szívünket Krisztusnak, aki „nem vesz el semmit és megad mindent”.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, milyen nagy a te szereteted irántam! Életed adtad értem, hogy megválts. Egészen a végletekig szerettél engem. Taníts meg ugyanígy szeretni téged, feltételek és félelmek nélküli szeretettel.

Elhatározás: A mai napon megpróbálok beszélni Jézusról valakinek az iskolában vagy a munkahelyemen.


A pápa imaszándéka 2010. szeptember hónapra:
Isten szava, mint a társadalmi fejlődés jele: Hogy a világ kevésbé fejlett részeiben Isten szavának hirdetése újítsa meg az emberek szívét, arra bátorítva őket, hogy hiteles társadalmi fejlődés szereplői legyenek
A háborúk vége: Hogy szívünket megnyitva a szeretetre véget vessünk annak a számos háborúnak és összetűzésnek, amelyek még mindig vérrel szennyezik a világot.


--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom