2010. szeptember 30., csütörtök

Szent Jeromos

Októbertől indul a Vándor Evangélium Imaszolgálat ötödik éve, amelynek témája az engesztelés és a család.
Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnak közös imádságunkba.
Jelentkezés és további információ: info@vandorevangelium.hu .

A rekordaratás 
Szent Jeromos
2010. szeptember 30. Évközi huszonhatodik hét – csütörtök

P. Edward McIlmail LC

Lk 10,1-12

Bevezető ima: Uram Jézus, köszönöm, hogy ismét beszélhetek veled és meghallgathatlak téged. Tudom, hogy vágyakozol velem tölteni ezt az időt. Órákat vársz a tabernákulumban és reménykedsz, hogy barátaid közül valaki meglátogat. Mindig van mit mondanod számunkra, ha végre hozzád fordulunk, ezért kérlek, segíts nekem, hogy ne legyek szétszórt és osztatlan figyelemmel hallgassalak téged.

Kérés: Add kegyelmedet, hogy a legalázatosabban elfogadjam utasításaidat.

1. Az aratás. A Szentlélek állandóan dolgozik a lelkekben, megérinti őket és hat bennük, hogy Istenhez forduljanak. Megérint, ha a szentírást olvassák, vagy a prédikációt hallgatják. Beszél hozzájuk a mindennapokban adódó alkalmakkor. De van még valami, amit használ, hogy elérje a lelkeket: minket használ fel. Felhasználja példánkat, szavainkat, másokhoz való kötődésünket. Ezért beszél így az Úr, hogy az aratnivaló sok, ami arra vár, hogy learassák. Az aratás sok munkával jár és időigényes. Amit nem aratnak le idejében, tönkremegy. Melyik aratásánál akarja az Úr, hogy vele legyek? Talán egy szerelmes párnak van szüksége hitbeli elmélyülésre. Talán egy beteg rokonomat kell lélekben felkészítenem a halálra. De egy fiatalnak is lehetnek nehézségei, és szorulhat a tanácsomra, hogy megtalálja a helyes utat. Ők mind az én segítségemre várnak. Készen állok, hogy rajtuk segítsek?

2. Teljes munkaidőben dolgozni. Amellett, hogy mindannyian meg vagyunk hívva egy feladatra a keresztség által, kellenek olyan emberek, akik teljes életüket az evangelizációnak szentelik. Papok, szerzetesek, Isten által megérintett férfiak és nők alapfeltételei az Egyház felépítésének, és az evangélium terjesztésének életük bizonysága által. Különösképpen szükségünk van papokra, akik az Eucharisztiát ünneplik és számunkra a bűnbocsánat szentségét kiszolgáltatják. A Szentlélek új hivatásokat ébreszt, és gyakran rá van utalva a mi segítségünkre, hogy művét véghez tudja vinni. Együtt működök-e a Katolikus Egyházzal ebben a döntő feladatban? Támogatok-e valakit, akinek hivatása van? Jót mondok-e a papokról és szerzetesekről? Kész vagyok-e arra, hogy lányomat, fiamat, testvéremet elengedjem, ha követni akarja a hívást? Tudatában vagyok-e, hogy az a hivatás, amit én ma támogatok, később abban segíthet, hogy gyermekeim vagy unokáim lelke megmeneküljön?

3. Fontosak a részletek. Jézus pontos utasításai jelzik, hogy számára fontosak a részletek. Urunk semmit nem bíz a véletlenre. Van egy rendszer, ami szerint evangelizál, és rendkívül fontos, hogy apostolai a lehető legpontosabban kövessék ebben. Itt válik nyilvánvalóvá, hogy Jézus műve az evangelizáció és országának felépítése. Ő az, aki a szabályokat felállítja. Ez az elv érvényes az élet többi területére. Ezért vannak szabályok a házasság előtti és utáni magatartása. Vannak irányvonalak, amik szerint az üzletemberek ügyfeleikkel, beosztottjaikkal bánnak. Úgy gondolom, hogy ez rám nem vonatkozik? Úgy élem-e meg a hitemet, ahogy az nekem tetszik, vagy Krisztushoz igazodom?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts nekem, hogy mindig a te akaratodat teljesítsem és ne a hangulatom vezéreljen! Segíts felismernem, hogy a közös munka hozzá tartozik keresztény életemhez és segíts abban, hogy türelemben és alázatban növekedjek!

Elhatározás: Ma a hivatásokért fogok imádkozni és felajánlok ezért a célért valamit. Legalább egy emberrel élőszóban vagy e-mailen keresztül elbeszélgetek a hivatások értékéről.

A pápa imaszándéka 2010. szeptember hónapra:
Isten szava, mint a társadalmi fejlődés jele: Hogy a világ kevésbé fejlett részeiben Isten szavának hirdetése újítsa meg az emberek szívét, arra bátorítva őket, hogy hiteles társadalmi fejlődés szereplői legyenek
A háborúk vége: Hogy szívünket megnyitva a szeretetre véget vessünk annak a számos háborúnak és összetűzésnek, amelyek még mindig vérrel szennyezik a világot.


--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom