2010. szeptember 30., csütörtök

Szent Jeromos

2010. szeptember 30. - Csütörtök

  Az  apostolok   kiválasztása  után   Jézus  kiválasztott   más   hetvenkét
  tanítványt, és  elküldte  őket kettesével  maga  előtt minden  városba  és
  helységbe, ahová  menni szándékozott.  Így szólt  hozzájuk: Az  aratnivaló
  sok, de a munkás  kevés. Kérjétek hát az  aratás Urát, küldjön  munkásokat
  aratásába. Menjetek!  Úgy küldelek  titeket,  mint bárányokat  a  farkasok
  közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton
  senkit se köszöntsetek. Ha betértek  egy házba, először is ezt  mondjátok:
  Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha
  nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek  és
  igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról
  házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek,  amit
  elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett
  hozzátok az  Isten országa!  De  ha betértek  valamelyik városba,  és  nem
  látnak titeket szívesen, menjetek ki az  utcára, és mondjátok: Még a  port
  is  lerázzuk,  ami  városotokban  a  lábunkra  tapadt,  de  tudjátok  meg:
  Elérkezett hozzátok az  Isten országa! Bizony,  mondom nektek:  Szodomának
  könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak.
  Lk 10,1-12

  Elmélkedés:

  Figyelemreméltó,  hogy  amikor  Szent  Lukács  evangélista  a  tanítványok
  misszióba küldéséről  ír, akkor  nem a  tényleges munka  leírására  fordít
  figyelmet, hanem  arra  a  cselekedetre, ahogyan  Jézus  elküldi  őket.  A
  küldésből derül  ki számunkra  a misszió  természete és  tartalma, s  csak
  ebből tudunk arra  következtetni, hogy miként  történhetett az  evangélium
  hirdetése egykoron.
  Jézus szavaiból  kiderül,  hogy  az  evangélium  hirdetésével  a  béke  új
  korszaka jön el a földre, egy olyan idő, amelyben Isten igazsága  alapozza
  meg az emberi kapcsolatokat. Az evangéliumot hirdető személyek  bárányként
  indulnak el a világba, azaz  védtelenek az ellenséges érzületű  emberekkel
  szemben, de  mindenkor  számíthatnak küldőjük  segítségére.  A  missziónak
  mindig az a célja, hogy Isten országának jelenléte megtapasztalható legyen
  mindenki  számára.  Ezt  a  célt  szolgálja  az  evangélium  üzenetének  a
  hirdetése és a betegek gyógyítása  is. Jézus felszólítása nekünk is  szól,
  akik megismertük őt. Kész vagyok-e továbbadni másoknak szeretetét?
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Nekem Te  vagy az  Uram, akinek  akaratát a  sajátoménál jobban  szeretem!
  Mivel nem tudok  állandóan szavakkal  imádkozni; ha  valaha is  imádkoztam
  igazi odaadással,  most halld  meg kiáltásomat!  Fogadd kegyesen  a  Téged
  kérlelő odaadást, mint  végtelen kiáltást;  s hogy  szavaim még  méltóbbak
  legyenek a meghallgatásra, adj imádságomnak erőt és állhatatosságot!
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom