2010. szeptember 14., kedd

Szent Kereszt felmagasztalása

Mert Isten úgy szeret engem
2010. szeptember 14. Évközi huszonnegyedik hétkedd
Szent Kereszt felmagasztalása
P. Patrick Butler LC

Jn 3: 13-17
Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből: az Emberfia. Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak

Bevezető ima: Uram, szavaid a Szentírásban megmutatják nekem a Kereszted misztériumának a szépségét. Hadd halljam szavaidat nyitott és hívő szívvel. Az emberiség iránti szereteted mindig sugárzik szavaidból. Add meg a reményt, hogy a világ megváltozhat szereteted üzenete által. Hasonlóbbá akarok válni hozzád. Szeretném az úgy szeretni Atyát és a testvéreimet, hogy életemet adom értük.

Kérés: Uram, magasztald fel a keresztet szívemben és lelkemben, hogy a szeretet eszközének lássam!

1. Jézus azonossága Nikodémus azért jön Jézushoz, hogy megismerje ezt a különös csodatévőt. Jézus elmondja, hogy Ő az Emberfia és Isten Fia. A mennyből szállt alá, és oda fog visszatérni. Most, hogy azonosította magát, elnyerte Nikodémus és az én figyelmemet. Az első kérdésre adott válasz azonban nem elégít ki minket, mert számos új kérdést vet fel. Hogyan lehet Ő Isten Fia, ha csak egyetlen Isten létezik? Ha valóban Isten Fia, miért jött le közénk? És mit vár tőlem?

2. Egy Mózesnél nagyobb Megváltó. Mózes Isten utasítására kivezette Izraelt az egyiptomi szolgaságból. Amikor az emberek a sivatagban lázadoztak, büntetésből mérgező tüzes kígyók harapták meg őket. Mózes közbenjárt népéért, és egy bronzkígyót helyezett egy oszlopra; ha egy megharapott ember ránézett, megmenekült. Jézus megmenti az emberiséget lázadásában, de Ő nem egy oszlopra helyezett jelkép által, hanem saját magának a keresztfán való feláldozásával. Nem a pillanatnyi haláltól, hanem az örök haláltól ment meg engem. Ő valóban egy Mózesnél nagyobb Megváltó.

3. Isten szeretetének a mértéke. Mennyire szeret engem az Atya? Ha egy hőmérőn próbálnánk lemérni Isten végtelen szeretetét, az izzásában bizonyára rögtön szétdurranna. Ez a szeretet valóban határtalan. Mit tagadna meg tőlem, ha már Fiát is elküldte a megmentésemre? Ha Isten szeretetének nagyságán elmélkedem; dicséretet, hálát és hasonlóan nagylelkű szeretetet kell, hogy érezzek.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, megérint engem, amikor felismerem, hogy mennyire szeretsz. Alászálltál a mennyből, Te lettél az Emberfia, hogy megismerjelek, megszeresselek és hasonlóvá váljak hozzád. Te annyira szerettél, hogy értem feláldoztad magad a kereszten, s így megments a bűntől és a haláltól. Én is ennyire akarlak szeretni téged: neked adom életemet.

Elhatározás: Ma Szemlélni fogom a keresztet, a szeretet szimbólumát, hogy olyan jelképpé váljon, amely mond valamit nekem, ahányszor csak látom. Ma megpróbálom szeretettel hordozni a keresztemet.

A pápa imaszándéka 2010. szeptember hónapra:
Isten szava, mint a társadalmi fejlődés jele: Hogy a világ kevésbé fejlett részeiben Isten szavának hirdetése újítsa meg az emberek szívét, arra bátorítva őket, hogy hiteles társadalmi fejlődés szereplői legyenek
A háborúk vége: Hogy szívünket megnyitva a szeretetre véget vessünk annak a számos háborúnak és összetűzésnek, amelyek még mindig vérrel szennyezik a világot.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom